Page 246 - Biblia Català TBS
P. 246

Deuteronomi 28
per esforçar-te a fer tots els seus manaments i els seus estatuts que jo avui et mano, que vindran sobre teu i t’arribaran totes aquestes malediccions:
16 Tu seràs maleït a la ciutat, i tu seràs maleït al camp.
17 Serà maleït el teu cistell i la teva pastera.
18 Serà maleït el fruit del teu ventre i el fruit de la teva terra, les cries de les teves vaques i els joves del teu ramat.
19 Tu seràs maleït en el teu entrar, i tu seràs maleït en el teu sortir.
20 Jahveh enviarà contra tu la male- dicció, el trastorn i l’amenaça en tot projecte de la teva mà que tu vulguis fer,  ns que siguis destruït i moris rà- pidament a causa de la maldat de les teves obres, per les quals m’hauràs deixat.
21 Jahveh farà que la pesta se t’arrapi  ns que et consumeixi de la terra en la qual entres per posseir-la.
22 Jahveh et ferirà amb la consump- ció, i amb la febre, i amb la in ama- ció, i amb la cremor, i amb l’espasa, i amb el rovell del blat, i amb el míl- diu: i et perseguiran  ns que moris. 23 I els teus cels que hi ha sobre el teu cap seran de bronze, i la terra que hi ha sota teu serà de ferro.
24 Jahveh farà la pluja de la teva terra pols i cendra: caurà dels cels sobre tu  ns que seràs destruït.
25 Jahveh et lliurarà derrotat als teus enemics: per un camí sortiràs contra ells, i per set camins fugiràs davant d’ells; i seràs motiu d’horror per a tots els regnes de la terra.
26 I el teu cadàver servirà de menjar per a tots els ocells dels cels, i per a les bèsties de la terra, i ningú no les espantarà.
27 Jahveh et colpirà amb els furón- cols d’Egipte, i amb hemorroides, i
amb sarna, i amb ronya, de les quals no podràs ser guarit.
28 Jahveh et colpirà amb follia, i amb ceguesa, i amb esfereïment de cor.
29 I aniràs a les palpentes a ple migdia, com el cec palpa en les tenebres, i no faràs prosperar els teus camins, i només seràs oprimit i espoliat tots els dies, i no hi haurà qui et salvi.
30 Esposaràs una dona, i un altre home jaurà amb ella; edi caràs una casa, i no l’habitaràs; plantaràs una vinya, i no la veremaràs.
31 El teu bou serà degollat davant dels teus ulls, i no en menjaràs; t’arrabassaran l’ase davant teu, i no tornarà a tu; les teves ovelles seran donades als teus enemics, i no hi haurà qui et salvi.
32 Els teus  lls i les teves  lles seran donats a un altre poble, i els teus ulls ho veuran, i es consumiran tot el dia darrere d’ells, però no hi haurà força a la teva mà.
33 El fruit de la teva terra i tot el teu esforç se’ls menjarà un poble que no coneixes: i només seràs oprimit i aixafat tots els dies.
34 I et tornaràs boig a causa d’allò que contemplaran els teus ulls, que tu mateix veuràs.
35 Jahveh et ferirà als genolls i a les cuixes amb furóncols malignes que no podràs guarir, des de la planta del peu  ns a la coroneta.
36 Jahveh et farà anar, a tu i al teu rei que hauràs posat damunt teu, cap a una nació que no hauràs conegut ni tu ni els teus pares, i allí serviràs altres déus, fusta i pedra.
37 I esdevindràs un exemple esgarri- fós, un proverbi i un escarni entre tots els pobles allà on Jahveh et menarà.
38 Duràs molta llavor al camp, i colliràs poc; perquè ho devorarà la llagosta.
238


   244   245   246   247   248