Page 247 - Biblia Català TBS
P. 247

39 Plantaràs vinyes i les conrearàs, però no en beuràs vi, ni en colliràs raïms; perquè s’ho menjarà el cuc. 40 Tindràs oliveres en tot el teu ter- ritori, però no t’ungiràs d’oli; perquè la teva oliva caurà.
41 Engendraràs lls i lles, però no te’n gaudiràs; perquè aniran a la captivitat.
42 El llagost consumirà tot el teu arbrat i el fruit de la teva terra.
43 L’estranger que hi ha enmig teu s’alçarà més i més amunt sobre tu, i tu baixaràs més i més avall;
44 elletprestaràatu,itunolipo- dràs prestar: ell serà el cap, i tu seràs la cua.
45 I totes aquestes malediccions vin- dran damunt teu, i et perseguiran, i t’atraparan ns que siguis destruït: perquè no has escoltat la veu de Jahveh, el teu Déu, per guardar els seus manaments i els seus estatuts, que ell t’ha manat.
46 I seran un senyal i un emblema esbalaïdor en tu i en la teva descen- dència per sempre.
47 Atès que no has servit Jahveh el teu Déu amb goig i amb sinceritat de cor en l’abundància de tot,
48 serviràs, doncs, els teus enemics que Jahveh enviarà contra tu en la famienlasetienlanuesaien la mancança de tot: i ell posarà un jou de ferro sobre el teu coll ns a destruir-te.
49 Jahveh portarà una nació contra tu de lluny, des de l’extrem de la terra, una nació com una àguila que vola, la llengua de la qual no entendràs,
50 una nació ferotge de cara, que no es compadirà de l’ancià ni perdonarà l’infant;
51 i es menjarà el fruit del teu bes- tiar i el fruit de la teva terra, ns que siguis destruït; no et deixarà gra, ni most, ni oli, ni els vedells de les teves vaques, ni les cries del teu ramat, ns que t’extermini.
Deuteronomi 28
52 Posarà setge contra tu en tots els portals de les teves ciutats, ns que en tota la teva terra caiguin les teves muralles altes i forti cades en les quals tu con aves: i l’enemic t’assetjarà en tots els teus portals, en tota la teva terra que Jahveh, el teu Déu, t’hagi donat.
53 I en el setge i en l’estretor amb què t’estrenyerà el teu enemic, men- jaràs el fruit del teu ventre, la carn dels teus lls i de les teves lles que Jahveh, el teu Déu, t’haurà donat.
54 L’home tendre i molt re nat d’entre vosaltres mirarà de mal ull el seu germà i la muller del seu si, i els lls que encara li restin,
55 per no haver de donar a ningú d’ells la carn dels seus lls, que ell es vol menjar, perquè no li haurà restat res en el setge, i en l’estretor, amb què el teu enemic t’oprimirà en tots els portals de les teves ciutats.
56 La dona tendra i re nada d’entre vosaltres, que de tant re nament i tendror mai no gosava posar la plan- ta del peu a terra, mirarà de mal ull elmaritdelseusi,ielseu ll,ila seva lla,
57 i el nounat que li surt d’entre les cames, i els seus lls que ha infantat, perquè a manca de tot, se’ls menjarà d’amagat en el setge, i en l’estretor, amb què el teu enemic t’haurà oprimit en els portals de les teves ciutats.
58 Si no t’esforces a fer totes les paraules d’aquesta llei escrites en aquest llibre, per témer aquest Nom gloriós i temible, Jahveh-el-teu-Déu, 59 llavors Jahveh augmentarà extraor- dinàriament les teves plagues, i les pla- gues de la teva descendència, plagues grans i persistents, i malalties malignes i persistents.
60 I farà tornar damunt teu totes les malalties d’Egipte davant les quals tenies por, i se t’arraparan.
239


   245   246   247   248   249