Page 248 - Biblia Català TBS
P. 248

Deuteronomi 28, 29
61 Jahveh també enviarà damunt teu tota malaltia i tota plaga no escri- tes en el llibre d’aquesta llei,  ns que siguis destruït.
62 I sobreviureu poca gent, després d’haver estat una multitud com els estels del cel; perquè no vas obeir la veu de Jahveh, el teu Déu.
63 I s’esdevindrà que, així com Jahveh es va complaure en vosaltres fent-vos bé i multiplicant-vos, així Jahveh es complaurà en vosaltres destruint-vos i desolant-vos; i sereu arrencats de sobre la terra que entres a posseir.
64 Jahveh et dispersarà entre tots els pobles, des d’un extrem  ns a l’altre extrem de la terra; i allí serviràs altres déus, fusta i pedra, que no vas conèixer tu ni els teus pares.
65 I ni entre aquelles nacions des- cansaràs, ni hi tindrà repòs la planta del teu peu: perquè allí Jahveh et do- narà un cor tremolós, i llanguiment d’ulls i tristesa d’ànima;
66 i tindràs davant teu la teva vida com suspesa d’un  l, i tindràs por de nit i de dia, i la teva vida no estarà gens segura.
67 Al matí diràs: Tant de bo fos el vespre! I al vespre diràs: Tant de bo fos el matí! Per causa de la por del teu cor amb què tu tindràs por, i per causa d’allò que contemplaran els teus ulls, que tu mateix veuràs.
68 I Jahveh et farà tornar en vaixells a Egipte per aquell camí del qual jo t’havia dit: No el veuràs mai més. I allà sereu venuts als vostres enemics com a esclaus i com a esclaves, i no hi haurà qui us compri.
Jahveh ha fet davant dels vostres ulls a la terra d’Egipte, al Faraó i a tots els seus servents i a tota la seva terra;
3 les grans proves que han vist els teus ulls, els senyals i aquells grans miracles;
4 però Jahveh no us ha donat un cor per entendre, ni ulls per veure-hi, ni orelles per escoltar  ns al dia d’avui. 5 I jo us he menat quaranta anys pel desert: els vostres mantells no s’han envellit damunt vostre, i la teva san- dàlia no s’ha envellit en el teu peu. 6 No heu menjat pa, i no heu begut vi ni beguda forta: a   que sapigueu que jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
7 I vau arribar en aquest lloc, i Sehon, rei d’Heixbon, i Og, rei de Basan, sortiren a trobar-nos per a la batalla, i els vam vèncer;
8 i vam prendre la seva terra, i la vam donar en heretatge a Rubèn, i a Gad, i a la mitja tribu de Manassès. 9 Guardareu, doncs, les paraules d’aquest pacte, i les complireu, a   que prospereu en tot allò que feu.
10 Tots vosaltres esteu drets avui davant Jahveh, el vostre Déu: els caps de les vostres tribus, els vostres ancians i els vostres administradors, tots els homes d’Israel,
11 els vostres infants, les vostres mullers, i el teu estranger que viu en el teu campament, des del que talla la teva llenya al que poua la teva aigua,
12 perquè entris en el pacte de Jahveh, el teu Déu, i en el seu jura- ment que Jahveh, el teu Déu, fa avui amb tu;
13 a   de con rmar-te avui com a poble per a ell, i que ell mateix sigui el teu Déu, com t’ha dit, i com jurà als teus pares, a Abraham, a Isaac i a Jacob.
14 I no és solament amb vosaltres que jo faig aquest pacte i aquest jurament,
29
Moisès de fer amb els  lls d’Israel a la terra de Moab, a més del pacte que havia fet amb ells a l’Horeb.
2 I Moisès convocà tot Israel, i els digué: Vosaltres heu vist tot el que
29:4 Is 6:9, 10; 63:17; Jn 8:43 240
Aquestes són les paraules
del pacte que Jahveh manà a


   246   247   248   249   250