Page 268 - Biblia Català TBS
P. 268

Josuè 10
turat Ai, i l’havia exterminat –com havia fet amb Jericó i el seu rei, així mateix havia fet amb Ai i el seu rei–, i que els habitants de Gabaon havien fet la pau amb Israel, i eren enmig d’ells,
2 que els de Jerusalem es van espan- tar molt, perquè Gabaon era una gran ciutat, com una de les ciutats reials, i perquè era més gran que Ai, i tots els seus homes eren vigorosos. 3 I Adoní-Sèdec, rei de Jerusalem, envià a dir a Oham, rei d’Hebron, i a Piram, rei de Jarmut, i a Ja a, rei de Laquix, i a Debir, rei d’Eglon:
4 Pugeu a ajudar-me, i colpirem Gabaon, perquè ha fet la pau amb Josuè i amb els  lls d’Israel.
5 I cinc reis dels amorreus –el rei de Jerusalem, el rei d’Hebron, el rei de Jarmut, el rei de Laquix, el rei d’Eglon– s’ajuntaren i pujaren, ells i tots els seus exèrcits, i acamparen davant de Gabaon, i combateren contra ella.
6 I la gent de Gabaon enviaren emissaris a Josuè, al campament de Guilgal, dient: Que la teva mà no desempari els teus servents; puja a nosaltres de pressa, i allibera’ns, i ajuda’ns, perquè tots els reis dels amorreus que habiten a la Serralada s’han ajuntat contra nosaltres.
7 I Josuè pujà de Guilgal, ell i tot el poble de guerra amb ell, i tots els homes valerosos.
8 I Jahveh digué a Josuè: No tinguis por d’ells perquè els he lliurat a la teva mà; cap de llurs homes no es tindrà dret davant teu.
9 I Josuè, havent pujat tota la nit des de Guilgal, caigué de sobte sobre ells. 10 I Jahveh els va confondre davant Israel, i féu en ells una gran matança a Gabaon, i els perseguí pel camí que puja a Bethoron, i els colpí  ns a Azecà i Maquedà.
11 I s’esdevingué, quan fugien de davant d’Israel, a la baixada de
10:13 Is 38:8 260
Bethoron, que Jahveh llançà sobre ells grans pedres des dels cels,  ns a Azecà, i moriren: i foren més els que morien de la pedregada que no pas aquells que els  lls d’Israel mataren amb l’espasa.
12 Llavors Josuè va parlar a Jahveh, en el dia que Jahveh lliurà els amorreus davant dels  lls d’Israel, i digué davant dels ulls d’Israel: Sol, detura’t a Gabaon! I tu, lluna, a la vall d’Aialon!
13 I el sol es deturà, i la lluna s’aturà  ns que el poble es venjà dels seus enemics. ¿No està escrit en el Llibre de Jaixar? I el sol s’aturà enmig dels cels, i no s’afanyà a pondre’s en quasi tot un dia.
14 Inohihahagutcapdiacom aquell dia ni abans ni després, en el qual Jahveh escoltà la veu d’un home, perquè Jahveh lluitava per Israel.
15 I Josuè tornà, i tot Israel amb ell, al campament de Guilgal.
16 I aquells cinc reis fugiren, i s’amagaren a la cova de Maquedà. 17 I n’informaren Josuè, dient: Els cinc reis han estat trobats amagats a la cova de Maquedà.
18 I Josuè digué: Feu rodolar grans pedres a la boca de la cova, i de- signeu homes prop d’ella que els vigilin.
19 I vosaltres, no us estigueu pa- rats, perseguiu els vostres enemics, i ataqueu la seva rereguarda: no els permeteu d’entrar en llurs ciutats, perquè Jahveh, el vostre Déu, els ha lliurat a la vostra mà.
20 I s’esdevingué, quan Josuè i els  lls d’Israel acabaren de colpir-los amb una matança molt gran,  ns a vèncer-los, que els supervivents d’ells s’escaparen i entraren a les ciutats forti cades.
21 I tot el poble tornà al campament de Maquedà, a Josuè, en pau. Ningú


   266   267   268   269   270