Page 292 - Biblia Català TBS
P. 292

Jutges 3, 4
27 I s’esdevingué, en arribar, que féu sonar el corn a la muntanya d’Efraïm; i els lls d’Israel baixaren de la muntanya amb ell, i ell anava davant d’ells.
28 I els digué: Veniu darrere meu, perquè Jahveh ha donat els vostres enemics, els moabites, a la vostra mà. I ells baixaren darrere d’ell, i van prendre els guals del Jordà vers Moab, i no van permetre que passés ningú.
29 I en aquella ocasió mataren uns deu mil homes de Moab, tots robus- tos, i tots homes de vigor; i no se n’escapà ni un.
30 I aquell dia Moab fou humiliat sota la mà d’Israel. I la terra reposà vuitanta anys.
31 I després d’ell fou Xamgar, ll d’Anat, que matà sis-cents homes dels listeus amb una agullada de bous; i ell també alliberà Israel.
4I quan Ehud morí, els lls d’Israel tornaren a fer el mal als ulls de Jahveh.
2 IJahvehelsvavendrealamàde Jabín, rei de Canaan, que regnava a Hassor; i el cap del seu exèrcit es deia Sisserà, que residia a Haróixet- Agoïm.
3 I els lls d’Israel demanaren auxili a Jahveh, perquè Jabín tenia nou- cents carros de ferro, i havia oprimit durament els lls d’Israel vint anys.
4 I Dèbora, una dona profetessa, muller de Lapidot, feia de jutge a Israel en aquell temps.
5 I ella s’asseia sota la palmera de Dèbora, entre Ramà i Betel, a la muntanya d’Efraïm: i els lls d’Israel pujaven on era ella per al judici.
6 I ella va enviar a cridar Barac, ll d’Abinóam, de Quèdeix de Neftalí, i li digué: No ho ha manat Jahveh, el Déu d’Israel? Vés, i dirigeix-te a la
muntanya de Tabor, i pren amb tu deu mil homes dels lls de Neftalí i dels lls de Zabuló;
7 i jo faré venir a tu, al torrent de Quixon, Sisserà, cap de l’exèrcit de Jabín, amb els seus carros i la seva tropa, i el lliuraré a la teva mà.
8 I Barac li digué: Si tu véns amb mi, jo hi aniré; però si tu no véns amb mi, jo no hi aniré.
9 I ella digué: Certament aniré amb tu, però no serà teu l’honor del camí on tu vas, perquè Jahveh vendrà Sisserà a la mà d’una dona. I Dèbora s’alçà, i anà amb Barac a Quèdeix. 10 I Barac convocà Zabuló i Neftalí a Quèdeix, i deu mil homes pujaren rere els seus peus, i Dèbora pujà amb ell.
11 I Hèber, el quenita, s’havia separat dels quenites, dels lls d’Hobab, sogre de Moisès, i havia plantat la seva tenda ns a l’alzina de Saanannim, que és vora Quèdeix.
12 I van informar Sisserà que Barac, ll d’Abinóam, havia pujat a la mun- tanya del Tabor;
13 i Sisserà cridà tots els seus car- ros, nou-cents carros de ferro, i tot el poble que era amb ell, des d’Haróixet-Agoïm ns al torrent de Quixon.
14 I Dèbora digué a Barac: Alça’t, perquè aquest és el dia en què Jahveh lliurarà Sisserà a la teva mà. ¿No ha sortit Jahveh davant teu? I Barac baixà de la muntanya del Tabor amb deu mil homes darrere d’ell.
15 I Jahveh destruí Sisserà, i tots els carros i tot el campament, a tall d’espasa, davant Barac; i Sisserà baixà del carro, i fugí a peu.
16 I Barac perseguí els carros i el campament ns a Haróixet-Agoïm, i tot el campament de Sisserà caigué a tall d’espasa; no en restà ni un.
17 I Sisserà fugí a peu a la tenda de Jael, muller d’Hèber, el quenita;
284


   290   291   292   293   294