Page 294 - Biblia Català TBS
P. 294

Jutges 5, 6
Entre els torrents de Rubèn hi havia grans discussions.
17 Galaad habitava a l’altra banda del Jordà. ¿I per quin motiu Dan sojornava prop dels vaixells? Aser s’estava a la riba del mar, i habitava vora els seus ports.
18 El poble de Zabuló exposà la seva vida a la mort; també Neftalí en els llocs alts del camp.
19 Vingueren reis, lluitaren; llavors els reis de Canaan lluitaren a Tanac, vora les aigües de Meguidó, però no en tragueren cap botí de plata.
20 Lluitaren des dels cels; els estels des de llurs òrbites lluitaren contra Sisserà.
21 El torrent de Quixon els escom- brà, el torrent antic, el torrent de Quixon. Has trepitjat amb força, ànima meva!
22 Llavors retrunyiren els cascos dels cavalls, amb els galops, els ga- lops de llurs poderosos.
23 Maleïu Meroz –digué l’àngel de Jahveh–, maleïu molt els seus habi- tants: perquè no vingueren a l’ajut de Jahveh, a l’ajut de Jahveh contra els poderosos!
24 Beneïda és entre les dones Jael, muller d’Hèber, el quenita; beneïda és entre les dones dins la tenda.
25 Sisserà li demanà aigua, Jael li donà llet; li presentà mató en una tassa senyorial.
26 Estengué ella la seva mà a l’estaca, i la seva mà dreta a la maça dels treballadors; i copejà Sisserà, li obrí el cap, quan li foradà i li travessà la templa.
27 S’inclinà als peus d’ella, caigué, restà ajagut; entre els peus d’ella s’inclinà, caigué: on s’inclinà, allà caigué destruït.
28 La mare de Sisserà guaitava per la  nestra, i cridava darrere l’enreixat: Per què el seu carro triga a venir? Per
6:2 1Sa 13:6 286
què es retarden els retrucs dels seus carruatges?
29 Les més sàvies de les seves prin- ceses, li responien; també ella s’ho repetia a si mateixa:
30 ¿No deu ser que han trobat un botí, i se l’estan repartint? Una noia, dues noies, per a cada un; un botí de roba de colors per a Sisserà, un botí de roba de colors brodada; un botí de roba de colors de doble brodat per als colls.
31 Que així siguin destruïts tots els teus enemics, Jahveh! Però els qui l’estimen, que siguin com la sortida del sol en la seva força! I la terra reposà quaranta anys.
6
3 I succeïa que, quan Israel havia sembrat, Madian pujava, i Amalec i els  lls de l’est també pujaven contra ells,
4 i acampaven contra ells, i destruïen la producció de la seva terra  ns ar- ribar a Gaza; i no deixaven res per subsistir a Israel, ni ovella ni bou ni ase.
5 Perquè ells pujaven amb el seu bestiar i les seves tendes, venien en multitud com la llagosta, i ells i llurs camells eren innombrables, i venien a la terra per devastar-la.
6 Israel, doncs, estava molt abatut davant de Madian; i els  lls d’Israel demanaren auxili a Jahveh.
7 I s’esdevingué, quan els  lls d’Israel demanaren auxili a Jahveh a causa de Madian,
8 que Jahveh envià un home, un profeta, als  lls d’Israel, i els digué:
I els  lls d’Israel van fer el mal
als ulls de Jahveh: i Jahveh els va lliurar a la mà de Madian set anys.
2 I la mà de Madian prevalgué contra Israel. A causa de Madian, els  lls d’Israel es feren les cavernes que hi ha a les muntanyes, i les coves i les forti cacions.


   292   293   294   295   296