Page 295 - Biblia Català TBS
P. 295

Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Jo us vaig fer pujar d’Egipte, i us vaig fer sortir de la casa dels esclaus,
9 i us vaig alliberar de la mà dels egipcis i de la mà de tots els vostres opressors, i els vaig expulsar de davant vostre, i us vaig donar llur terra.
10 I us vaig dir: Jo sóc Jahveh, el vostre Déu, no tindreu por dels déus dels amorreus, en la terra dels quals habiteu. Però no heu obeït la meva veu.
11 I l’àngel de Jahveh va venir, i es va asseure sota el terebint que hi havia a Ofrà, que era de Joaix d’Abièzer, i el seu  ll Gedeó estava batent el blat en el cup, per amagar-lo dels madianites.
12 I l’àngel de Jahveh se li va apa- rèixer, i li va dir: Jahveh és amb tu, home valerós.
13 I Gedeó li digué: Senyor meu, si Jahveh és amb nosaltres, llavors per què ens ha esdevingut tot això? ¿I on són tots els seus prodigis que els nostres pares ens van contar, dient: ¿No ens va fer sortir Jahveh d’Egipte? Però ara Jahveh ens ha deixat, i ens ha lliurat a la mà de Madian.
14 I Jahveh es girà vers ell, i digué: Vés, amb aquesta força teva, i salva- ràs Israel de la mà de Madian. ¿No t’he enviat jo?
15 I ell li digué: Senyor meu, com salvaré Israel? Heus aquí, el meu clan és el més feble a Manassès, i jo sóc el més petit en la casa del meu pare.
16 I Jahveh li digué: Vés-hi, perquè jo seré amb tu, i tu colpiràs els de Madian com si fos un sol home.
17 I Gedeó li digué: Doncs, si he trobat gràcia als teus ulls, llavors mostra’m un senyal que tu has par- lat amb mi.
18 Si us plau, no te’n vagis d’aquí  ns que jo vingui a tu, i porti el meu
Jutges 6
present, i el posi davant teu. I ell res- pongué: M’hi estaré  ns que tornis.
19 I Gedeó se’n va anar, i preparà un cabridet de les cabres, i àzims amb un efà de farina; va posar la carn en una cistella, i va posar el brou en un tupí, i li ho dugué sota el terebint, i li va oferir.
20 I l’àngel de Déu li digué: Pren la carn i els àzims, i posa-ho sobre aquesta roca, i vessa-hi el brou. I ho va fer així.
21 I l’àngel de Jahveh va estendre l’extrem del bastó que tenia a la seva mà, i tocà la carn i els àzims, i el foc pujà de la roca i consumí la carn i els àzims. I l’àngel de Jahveh va desaparèixer de la seva vista.
22 I Gedeó s’adonà que ell era l’àngel de Jahveh, i Gedeó digué: Ai, Senyor Jahveh, perquè he vist l’àngel de Jahveh cara a cara!
23 I Jahveh li va dir: La pau sigui amb tu. No tinguis por, no moriràs. 24 I Gedeó va edi car allà un altar a Jahveh, i el va anomenar Jahveh- Xalom: encara és  ns al dia d’avui a Ofrà d’Abièzer.
25 I s’esdevingué, aquella nit, que Jahveh li digué: Agafa el vedell que té el teu pare, i un segon bou de set anys, i enderrocaràs l’altar de Baal que té el teu pare, i tallaràs l’Aixerà que hi ha al seu costat;
26 i edi caràs un altar a Jahveh, el teu Déu, al cim d’aquesta fortalesa, al lloc ordenat; i agafaràs el segon bou i l’oferiràs com a holocaust amb la llenya de l’Aixerà que hauràs tallat. 27 I Gedeó va prendre deu homes dels seus servents, i ho va fer tal com Jahveh li havia dit; i s’esdevingué que, com que tenia por de fer-ho de dia, a causa de la casa del seu pare i dels homes de la ciutat, ho va fer de nit.
28 I en llevar-se al matí els homes de la ciutat, heus aquí, l’altar de Baal
6:11 Jt 2:1; 13:3; Ex 23:23 6:16 Ex 3:12 6:18 Gn 18:3; Jt 13:15, 20 6:22 Jt 13:22
287


   293   294   295   296   297