Page 297 - Biblia Català TBS
P. 297

han llepat l’aigua, i lliuraré Madian a la teva mà. I tot el restant del poble que se’n vagi cadascú al seu lloc.
8 I el poble agafà la provisió a la seva mà, i els seus corns, i envià tot el restant d’Israel cadascú a les seves tendes; però va retenir aquells tres cents homes. I el campament de Madian era sota d’ell, a la vall.
9 I s’esdevingué, aquella nit, que Jahveh li digué: Alça’t, baixa al cam- pament, perquè l’he lliurat a la teva mà.
10 I si tens por de baixar tu sol, baixa tu i el teu servent Purà al cam- pament;
11 i escoltaràs el que parlen, i des- prés s’enfortiran les teves mans, i baixaràs contra el campament. I baixà ell, i el seu servent Purà,  ns al límit de l’avantguarda del campa- ment.
12 I Madian i Amalec i tots els  lls de l’est estaven escampats per la vall, nombrosos com la llagosta, i els seus camells no es podien comptar, nombrosos com la sorra de la vora del mar.
13 I Gedeó arribà i, heus aquí, un home contava al seu company un somni, i deia: Heus aquí, he tingut un somni, i, heus aquí, un pa rodó d’ordi rodolava vers el campament de Madian, i ha arribat a la tenda, i l’ha colpit i ha caigut, i la va capgirar i la tenda va caure.
14 I el seu company va respondre, i digué: Això no és res més que l’espasa de Gedeó,  ll de Joiax, home d’Israel; Déu ha lliurat a la seva mà Madian amb tot el campament.
15 I s’esdevingué que, quan Gedeó va escoltar la narració del somni i la seva interpretació, adorà Déu. I tornà al campament d’Israel, i digué: Alceu-vos, perquè Jahveh ha lliurat a la vostra mà el campament de Madian.
Jutges 7
16 I dividí els tres-cents homes en tres destacaments, i posà corns a la mà de tots ells, i gerres buides, i torxes dins les gerres.
17 I els digué: Mireu-me, i feu així; i heus aquí, jo aniré als límits del campament, i fareu el mateix que jo faci.
18 I faré sonar el corn, jo i tots els que seran amb mi; i vosaltres també fareu sonar els corns al voltant de tot el campament, i direu: Per Jahveh i per Gedeó!
19 I Gedeó vingué, i els cent homes que anaven amb ell, als límits del campament, al principi de la vet- lla de mitjanit, en el canvi de la guàrdia, i feren sonar els corns, i esmicolaren les gerres que tenien a la mà;
20 i els tres destacaments feren sonar els corns, i trencaren les ger- res; i portaven les torxes amb la mà esquerra, i a la mà dreta els corns que feien sonar, i cridaven: L’espasa de Jahveh i de Gedeó!
21 I cadascú s’estigué dret al seu lloc, al voltant del campament; i tot el campament va córrer, i van fugir cridant.
22 I els tres-cents feien sonar els corns; i Jahveh posà l’espasa de cadascú contra el seu company per tot el campament, i el campament fugí a Betaixità, vers Sererà, a la vora d’Abel-Meholà, prop de Tabat.
23 I convocaren els homes d’Israel, de Neftalí i d’Aser i de tot Manassès, i perseguiren Madian.
24 I Gedeó envià missatgers per tota la muntanya d’Efraïm, dient: Baixeu a trobar Madian, i preneu davant d’ells els guals  ns a Betbarà, i el Jordà. I tots els homes d’Efraïm foren convocats, i prengueren els guals  ns a Betbarà, i el Jordà.
25 I capturaren els dos cabdills de Madian, Oreb i Zeeb; i mataren Oreb
289


   295   296   297   298   299