Page 309 - Biblia Català TBS
P. 309

de les portes de la ciutat i els dos muntants, i els arrencà amb el forrellat, i se’ls carregà sobre les seves espatlles, i els pujà al cim de la muntanya que hi ha davant d’Hebron.
4 I s’esdevingué, després d’un temps, que s’enamorà d’una dona de la vall de Sorec que es deia Dalila.
5 I els capitans dels listeus anaren a trobar-la, i li digueren: Persuadeix- lo, i mira d’on prové la seva gran força, i com el podem vèncer, i el lligarem per subjectar-lo; i a tu et donarem, cada un, mil cent peces de plata.
6 I Dalila digué a Samsó: Expli- ca’m, si us plau, on és la teva gran força, i amb què se’t pot lligar per subjectar-te.
7 I Samsó li digué: Si em lliguen amb set cordes tendres que no han estat assecades, llavors m’afebliré, i seré com qualsevol altre home.
8 I els capitans dels listeus li puja- ren set cordes tendres que no havien estat assecades, i ella el lligà amb elles.
9 I tenia amb ella gent amagada dins la cambra interior. I ella li digué: Els listeus contra tu, Samsó! I ell partí els vímets com es parteix un cordó d’estopa en tocar el foc. I no fou descobert el secret de la seva força.
10 I Dalila digué a Samsó: Heus aquí, m’has enganyat, i m’has dit mentides; ara, explica’m, si us plau, amb què se’t pot lligar.
11 I ell li digué: Si em lliguen amb cordes noves, amb les quals no s’ha fet cap treball, llavors m’afebliré, i seré com qualsevol altre home.
12 I Dalila va agafar cordes noves, i el va lligar amb elles, i li digué: Els listeus contra tu, Samsó! I hi havia gent amagada en la cambra interior.
Jutges 16
I ell partí les cordes dels seus braços com un l.
13 I Dalila digué a Samsó: Heus aquí, m’has enganyat, i m’has dit menti- des; explica’m amb què se’t pot lligar. I ell li digué: Si teixeixes les set trenes del meu cap amb l’ordit.
14 Llavors ella les va xar a una barra, i li digué: Els listeus contra tu, Samsó! I ell es despertà del seu son, i arrencà la barra de la teixidora amb l’ordit.
15 I ella li digué: Com pots dir: T’estimo, si el teu cor no és amb mi? M’has enganyat aquestes tres vega- des, i no m’has explicat en què està la teva gran força.
16 I s’esdevingué, com que ella el constrenyia tots els dies amb les seves paraules i l’impacientava, i l’ànima d’ell defallia ns a la mort, 17 que ell li va obrir tot el seu cor, i li digué: Mai una navalla no ha passat sobre el meu cap, perquè jo sóc un nazireu, dedicat a Déu des del ventre de la meva mare. Si m’afaiten, llavors la meva força s’apartarà de mi, i m’afebliré com qualsevol altre home.
18 I Dalila veié que li havia obert tot el seu cor, i féu cridar els capitans dels listeus, dient: Pugeu aquesta vegada, perquè m’ha obert tot el seu cor. I els capitans dels listeus vin- gueren a ella, i portaven els diners a la seva mà.
19 I ella va fer que s’adormís sobre els seus genolls; i cridà un home i li féu afaitar les set trenes del seu cap, i ella començà a humiliar-lo, i la seva força s’apartà d’ell.
20 I ella digué: Els listeus contra tu, Samsó! I ell es despertà del seu son, i digué: Me’n sortiré com les altres vegades, i els sacsejaré. Però ell no sabia que Jahveh s’havia apartat d’ell.
301


   307   308   309   310   311