Page 314 - Biblia Català TBS
P. 314

Jutges 19, 20
l’home allà on era el seu senyor, ns a la llum del dia.
27 I el seu senyor es llevà al matí, i obrí les portes de la casa, i sortí per continuar el seu camí, i heus aquí, la dona, la seva concubina caiguda a l’entrada de la casa, amb les seves mans sobre el llindar.
28 I li digué: Alça’t, i ens n’anirem. Però no respongué ningú. Llavors l’home la carregà sobre l’ase, i s’alçà i se n’anà al seu lloc.
29 I arribà a casa seva, i agafà el ga- nivet, i prengué la seva concubina, i la va esquarterar pels seus ossos, en dotze trossos, i la va enviar a tots els termes d’Israel.
30 I s’esdevingué que tots els qui ho van veure digueren: Mai s’havia fet, ni s’havia vist una cosa així, des del dia que els lls d’Israel van pujar de la terra d’Egipte ns al dia d’avui. Considereu això, preneu consell, i parleu.
amb la intenció de matar-me, i van deshonrar la meva concubina ns que va morir.
6 I jo vaig agafar la meva concu- bina, i la vaig esquarterar, i la vaig enviar per tot el territori de l’heretat d’Israel, perquè ells havien fet una maldat i una infàmia a Israel.
7 Heus aquí, vosaltres sou tots lls d’Israel, doneu la vostra opinió i el vostre consell aquí.
8 I tot el poble s’alçà com un sol home, dient: Cap de nosaltres no anirà a la seva tenda, ni cap se’n tornarà a casa seva.
9 Ara, doncs, això és el que farem a Guibà: pujarem contra ella per sorteig.
10 I agafarem d’entre totes les tribus d’Israel deu homes de cada cent, i cent de cada mil, i mil de cada deu mil, per agafar provisió per al poble perquè puguin obrar, en arribar a Guibà de Benjamí, contra tota la infàmia que s’ha comès a Israel.
11 I tots els homes d’Israel s’aplegaren contra la ciutat, units com un sol home.
12 I les tribus d’Israel enviaren homes a tota la tribu de Benjamí, dient: Què és aquesta maldat que s’ha comès entre vosaltres?
13 Ara, doncs, doneu-nos aquells homes, lls de Belial, que teniu a Guibà, perquè els matem i extirpem el mal d’Israel. Però els de Benjamí no volgueren escoltar la veu dels seus germans, els lls d’Israel.
14 I els lls de Benjamí es concen- traren, des de les ciutats, a Guibà per sortir a lluitar contra els lls d’Israel.
15 I aquell dia foren comptats els lls de Benjamí vinguts de les ciutats: vint-i-sis mil homes que portaven espasa, sense comptar els habitants de Guibà, dels quals foren comptats set-cents homes escollits.
20
un sol home, des de Dan ns a Beerxeba, i de la terra de Galaad, davant Jahveh a Mispà.
2 I els principals de tot el poble, de totes les tribus d’Israel, es presenta- ren a l’assemblea del poble de Déu, quatre-cents mil homes d’infanteria que portaven espasa.
3 I els lls de Benjamí s’assabentaren que els lls d’Israel havien pujat a Mispà. I els lls d’Israel digueren: Digueu, com ha succeït aquesta mal- dat?
4 I el levita, marit de la dona que havia estat assassinada, va respon- dre i digué: Vaig arribar a Guibà, que pertany a Benjamí, jo i la meva concubina, per passar la nit.
5 I els habitants de Guibà es van aixecar contra mi, i encerclaren la casa per venir contra mi durant la nit
20:13 Dt 17:12 306
I tots els lls d’Israel sortiren,
i la congregació es reuní com


   312   313   314   315   316