Page 319 - Biblia Català TBS
P. 319

quan entraven a Betlem, que tota la ciutat s’alterà a causa d’elles, i deien: És aquesta Noemí?
20 I ella els digué: No m’anome- neu Noemí, anomeneu-me Marà, perquè el Totpoderós m’ha omplert d’amargor.
21 Jo vaig marxar plena, i Jahveh m’ha fet tornar buida. ¿Per què m’anomeneu Noemí, si Jahveh ha testi cat contra mi, i el Totpoderós m’ha a igit?
22 I Noemí tornà, i amb ella la seva nora Rut, la moabita, ella tornà dels camps de Moab. I elles arribaren a Betlem al començament de la sega de l’ordi.
2I Noemí tenia un parent del seu marit, un home poderós i ric de la família d’Elimèlec; i el seu nom era Booz.
2 I Rut, la moabita, digué a Noemí: Et prego que em deixis anar al camp, i espigolaré darrere d’aquell als ulls del qual trobi gràcia. I ella li respon- gué: Vés,  lla meva.
3 I ella hi anà, i entrà i recollí espi- gues en un camp darrere dels sega- dors. I tingué la sort que aquella part del camp pertanyia a Booz, que era de la família d’Elimèlec.
4 I heus aquí, Booz vingué de Betlem i digué als segadors: Que Jahveh sigui amb vosaltres. I ells li digueren: Que Jahveh et beneeixi.
5 I Booz digué al seu servent, l’encarregat dels segadors: De qui és aquesta jove?
6 I el servent encarregat dels sega- dors respongué i digué: És la jove moabita que ha tornat amb Noemí dels camps de Moab.
7 I ha dit: Et prego que em deixis espigolar i aplegar entre les garbes darrere dels segadors. I ha entrat al camp, i s’hi ha estat des del matí  ns
Rut 1, 2
ara, llevat d’una mica que s’ha asse- gut a la casa.
8 I Booz digué a Rut: Escolta,  lla meva, no vagis a recollir espigues en cap altre camp, i tampoc no marxis d’aquest lloc, i aquí t’uniràs amb les meves serventes.
9 Tingues els teus ulls sobre el camp on cullin, i vés rere d’elles. He manat als servents que no et toquin. I si tens set, vés als càntirs i beu del que els servents hagin pouat.
10 I ella caigué sobre el seu rostre, i s’inclinà a terra, i li digué: ¿Com és que he trobat gràcia als teus ulls per interessar-te per mi, i essent jo estrangera?
11 I Booz respongué, i li digué: M’han explicat tot el que has fet amb la teva sogra després de la mort del teu marit, i com tu vas deixar el teu pare i la teva mare, i la terra del teu naixement, i has vingut a un poble que  ns ara no coneixies.
12 Que Jahveh recompensi la teva feina, i que la teva paga sigui com- pleta de part de Jahveh, el Déu d’Israel, sota les ales del qual t’has vingut a refugiar.
13 I ella digué: Que trobi gràcia als teus ulls, senyor meu, perquè tu m’has confortat, i perquè has parlat al cor de la teva serventa, malgrat que jo no sóc ni com una de les teves serventes.
14 I Booz li digué a l’hora de menjar: Atansa’t aquí, i menja del pa i mulla el teu mos en el vina- gre. I ella va seure al costat dels segadors, i ell li va oferir gra torrat, i menjà, i en tingué prou i li’n sobrà.
15 I ella s’alçà per recollir espigues, i Booz ordenà als seus servents, dient: Deixeu que reculli també entre les garbes, i no l’avergonyiu;
1:20 “Noemí” vol dir “el meu plaer”, “Marà” vol dir “amargor” 2:1 Mt 1:5 2:2 Lv 19:9, 10 2:12 Ps 57:1.
311


   317   318   319   320   321