Page 325 - Biblia Català TBS
P. 325

i deia a l’home que feia el sacri ci: Dóna carn per rostir per al sacerdot, perquè no et prendrà carn bullida, sinó crua.
16 I si l’home li deia: Que cremin primer el greix, després pren-ne tant com vulguis. Llavors li responia: No, dóna-me-la ara mateix, i si no t’ho prendré per la força.
17 I el pecat dels joves era molt gran davant de Jahveh, perquè els homes menyspreaven l’ofrena de Jahveh.
18 I el jove Samuel servia davant Jahveh, cenyit amb un efod de lli. 19 I la seva mare li feia un mantell petit que li pujava cada any, quan pujava amb el seu marit a oferir el sacri ci anual.
20 I Elí va beneir Elcanà i la seva muller, i digué: Que Jahveh et doni descendència d’aquesta dona, en lloc de la petició que demanà a Jahveh. I ells se n’anaren a casa seva.
21 Quan Jahveh visità Anna, llavors ella va concebre i infantà tres  lls i dues  lles. I el jove Samuel creixia davant Jahveh.
22 I Elí era molt vell, i escoltà dir tot el que els seus  lls feien a tot Israel, i que jeien amb les dones que servien a l’entrada de la tenda de la reunió. 23 I els digué: ¿Per què feu coses com aquestes? Perquè jo escolto aquestes males accions vostres de tot el poble!
24 No,  lls meus, perquè el rumor que escolto no és bo; esteu fent transgredir el poble de Jahveh.
25 Si un home peca contra un altre home, llavors els jutges el jutjaran; però si un home peca contra Jahveh, qui pregarà per ell? Però ells no van escoltar la veu del seu pare, perquè Jahveh volia fer-los morir.
26 I el jove Samuel anava creixent en estatura i en bondat, tant davant Jahveh com davant dels homes.
2:26 Lc 2:52 2:28 Ex 28:1
1 Samuel 2
27 IunhomedeDéuvaveniraElí, i li digué: Així diu Jahveh: ¿No em vaig revelar clarament a la casa del teu pare quan eren a Egipte, a la casa del Faraó?
28 I me’l vaig escollir, d’entre totes les tribus d’Israel, com a sacerdot, per pujar al meu altar, per cre- mar encens, per portar l’efod davant meu.Ijohedonatalacasadelteu pare totes les ofrenes de foc dels  lls d’Israel.
29 ¿Per què doneu una puntada al meu sacri ci i al meu present, que jo vaig manar en la meva habitació, i honores els teus  lls per sobre meu, per engreixar-vos del millor de tots els presents d’Israel, el meu poble?
30 Per això diu Jahveh, el Déu d’Israel: Jo certament vaig dir que la teva casa i la casa del teu pare caminarien davant meu per sempre, però ara –declaració de Jahveh– lluny sigui de mi! Perquè honraré els qui m’honraran, i els qui em menyspreen, seran menystinguts.
31 Heus aquí, vénen dies, en què jo tallaré el teu braç, i el braç de la casa del teu pare, de manera que no hi haurà cap vell a casa teva.
32 I tu contemplaràs un adversari en el meu estatge, en tot el que ell faci bé a Israel; i no hi haurà cap vell a casa teva mai més.
33 I no eradicaré del tot els teus homes del meu altar, a   de consumir els teus ulls, i a igir la teva ànima; i tota la multitud de la teva casa mori- ran en fer-se homes.
34 I això et serà el senyal, que vindrà als teus dos  lls, Ofní i Pinhàs: tots dos moriran en un sol dia.
35 I jo em triaré un sacerdot  del, que actuarà segons el meu cor i la meva ànima; i li edi caré una casa ferma, i caminarà davant del meu Ungit per sempre.
36 I s’esdevindrà que tots els qui hagin restat a casa teva vindran a
317


   323   324   325   326   327