Page 327 - Biblia Català TBS
P. 327

la batalla es va estendre, i Israel fou vençut davant dels listeus, i ells van colpir en el camp de batalla uns quatre mil homes.
3 I el poble va tornar al campament, i els ancians d’Israel digueren: Per què ens ha colpit Jahveh avui davant dels listeus? Emportem-nos de Siló l’arca del pacte de Jahveh, i vingui enmig nostre per salvar-nos de la mà dels nostres enemics.
4 I el poble envià gent a Siló, i porta- ren d’allà l’arca del pacte de Jahveh dels exèrcits, que seu enmig dels querubins; i els dos lls d’Elí, Ofní i Pinhàs, vingueren amb l’arca del pacte de Déu.
5 I s’esdevingué, en entrar l’arca del pacte de Jahveh al campament, que tot Israel féu un gran crit, i la terra tremolà.
6 I els listeus escoltaren el soroll del crit, i digueren: Què deu ser el soroll d’aquest gran crit en el campament dels hebreus? I saberen que l’arca de Jahveh havia arribat al campament.
7 I els listeus tenien por, perquè deien: Déu ha vingut al campament. I deien: Ai de nosaltres! Perquè això no havia passat ns ara.
8 Ai de nosaltres! Qui ens alliberarà de la mà d’aquests déus tan podero- sos? Aquests són els déus que colpi- ren els egipcis amb totes les plagues al desert.
9 Enfortiu-vos i sigueu homes, oh listeus, no sigui que hàgiu de servir els hebreus, com ells us han servit; per tant, sigueu homes, i lluiteu.
10 I els listeus lluitaren, i Israel fou vençut, i cadascú va fugir a la seva tenda; i la desfeta va ser molt gran, i d’Israel en caigueren trenta mil d’infanteria.
11 I l’arca de Déu fou presa, i els dos lls d’Elí, Ofní i Pinhàs, moriren.
4:10 Ps 78:60-64 4:11 1Sa 2:32
1 Samuel 4
12 I un home de Benjamí va sortir corrent de la batalla, i vingué aquell dia a Siló, amb el seu mantell esquin- çat i terra sobre el seu cap.
13 I arribà i, heus aquí, Elí seia en el setial vora el camí, vigilant; perquè el seu cor tremolava per l’arca de Déu. I l’home entrà per informar la ciutat, i tota la ciutat cridà.
14 I Elí va sentir el soroll del crit, i digué: Què vol dir el soroll d’aquest aldarull! I l’home s’afanyà i entrà, i va informar Elí.
15 I Elí tenia noranta-vuit anys, i els seus ulls s’havien entelat, i no hi podia veure.
16 I l’home respongué a Elí: Jo sóc el qui ha vingut de la batalla, i he fugit de la batalla avui. I digué: Què ha passat, ll meu?
17 I el que portava les notícies res- pongué, i digué: Israel ha fugit da- vant dels listeus, i també hi ha hagut una gran matança entre el poble; i també els teus dos lls, Ofní i Pinhàs, han mort, i l’arca de Déu ha estat presa.
18 I s’esdevingué, en mencionar l’arca de Déu, que Elí caigué del setial cap enrere, a la vora de l’entrada, i se li trencà el coll, i morí, perquè l’home era vell i feixuc. I havia jutjat Israel quaranta anys.
19 I la seva nora, la muller de Pinhàs, estava embarassada a punt d’infantar, i escoltà l’informe de la captura de l’arca de Déu, i que el seu sogre i el seu marit havien mort, lla- vors es doblegà i va infantar, perquè li vingueren els dolors.
20 I en el moment que es moria, les dones que l’atenien li deien: No tin- guis por, perquè has infantat un ll. Però ella no responia, ni en feia cas. 21 I va anomenar el nen Icabod, dient: La glòria ha marxat d’Israel. Perquè havien pres l’arca de Déu, i per la mort del seu sogre i del seu marit.
319


   325   326   327   328   329