Page 331 - Biblia Català TBS
P. 331

8 Segons totes les obres que han fet des del dia que els vaig fer pujar d’Egipte  ns al dia d’avui, quan m’han deixat i han servit altres déus, així també fan amb tu.
9 Ara, doncs, escolta llur veu. Però adverteix-los, i informa’ls dels drets del rei que regnarà sobre ells.
10 I Samuel va transmetre totes les paraules de Jahveh al poble, que li demanaven un rei.
11 I digué: Aquest és el dret del rei que regnarà sobre vosaltres: prendrà els vostres  lls, i els posarà al seu servei, en els seus carros, i entre els seus cavallers, i correran davant dels seus carros.
12 També en constituirà caps de mi- lers, i caps de cinquanta; i en posarà a llaurar el seu camp, i a segar la seva collita; i a fer les seves armes de guerra, i estris per als seus carruatges. 13 I prendrà les vostres  lles per fer de perfumeres, i cuineres, i pastisse- res.
14 I prendrà el millor dels vostres camps i de les vostres vinyes i dels vostres oliverars, i ho donarà als seus servents.
15 I prendrà el delme de la vostra llavor i de les vostres vinyes, i ho donarà als seus funcionaris i als seus servents.
16 I prendrà els vostres servents i les vostres serventes i els vostres joves, els millors, i els vostres ases, i els usarà per a la seva feina;
17 prendrà el delme del vostre ramat, i li fareu de servents.
18 I aquell dia us lamentareu a causa del vostre rei, que us haureu escollit, i Jahveh no us respondrà aquell dia.
19 Però el poble va refusar d’escol- tar la veu de Samuel, i digueren: No! Volem tenir un rei sobre nosaltres. 20 I nosaltres també serem com totes les nacions; i el nostre rei ens
1 Samuel 8, 9
jutjarà, i sortirà davant nostre, i llui- tarà les nostres batalles.
21 I Samuel va escoltar totes les paraules del poble, i les va declarar a les oïdes de Jahveh.
22 I Jahveh digué a Samuel: Escolta llur veu, i fes regnar un rei sobre ells. I Samuel digué als homes d’Israel: Que cadascú se’n vagi a la seva ciu- tat.
9
I hi havia un home de Benjamí
que es deia Quix,  ll d’Abiel,  ll de Seror,  ll de Becorat,  ll d’Afíah, un benjaminita, poderós en força.
2 I aquest tenia un  ll que es deia Saül, jove i ben plantat; i no hi havia cap home entre els  lls d’Israel més ben plantat que ell: d’espatlla en amunt era més alt que qualsevol del poble.
3 I les someres de Quix, pare de Saül, es van perdre, i Quix digué al seu  ll Saül: Pren, ara, amb tu un dels servents; i aixeca’t, vés, busca les someres.
4 I va travessar per la muntanya d’Efraïm, i va travessar la terra de Xalixa, i no les van trobar; i van travessar la terra de Xaalim, i no hi eren; i van travessar la terra de Benjamí, i no les van trobar.
5 Ells van arribar a la terra de Suf, i Saül digué al seu servent que l’acompanyava: Anem i tornem-nos- en, no sigui que el meu pare deixi de preocupar-se de les someres i passi ànsia per nosaltres.
6 I li digué: Heus aquí, doncs, en aquesta ciutat hi ha un home de Déu, i aquest home és honorable: tot el que diu succeeix sense fallar. Anem-hi ara mateix; potser ens indi- carà el camí per on hem d’anar.
7 I Saül respongué al seu servent: Anem-hi, doncs. Però què li por- tarem a l’home? Perquè el pa de les nostres alforges s’ha acabat, i no tenim cap present per portar a l’home de Déu. Què tenim?
323


   329   330   331   332   333