Page 332 - Biblia Català TBS
P. 332

1 Samuel 9
8 I el servent va tornar a respondre a Saül, i digué: Mira, tinc a la meva mà un quart de xèquel de plata; això donaré a l’home de Déu, i ens indi- carà el nostre camí.
9 (Antigament a Israel, quan algú anava a consultar Déu, deia així: Veniu i anirem al vident. Perquè el que avui anomenem profeta, abans s’anomenava vident).
10 I Saül digué al seu servent: La teva proposta és bona. Vine, anem. I van entrar a la ciutat on era l’home de Déu.
11 Mentre ells pujaven la pujada de la ciutat, van trobar unes noies que sortien a pouar aigua, i els digueren: És aquí el vident?
12 I elles els respongueren, dient: Sí que hi és. Mira, el tens al davant; afanya’t, doncs, car avui ha vingut a la ciutat, perquè avui el poble fa un sacri ci en un lloc alt.
13 Quan entreu a la ciutat, segur que el trobareu abans que pugi al lloc alt a menjar; perquè el poble no men- jarà  ns que arribi, perquè ell ha de beneir el sacri ci; després menjaran els convidats. Ara, doncs, pugeu, perquè el trobareu ara mateix.
14 I ells pujaren a la ciutat. En entrar al mig de la ciutat, heus aquí, els va trobar Samuel, que sortia per pujar al lloc alt.
15 I Jahveh, un dia abans de l’arribada de Saül, havia revelat això a l’orella de Samuel, dient:
16 Demà, a aquesta hora, t’enviaré un home de la terra de Benjamí, i tu l’ungiràs com a príncep del meu poble Israel, perquè ell alliberarà el meu poble de la mà dels  listeus; perquè he mirat el meu poble, per- què el seu crit m’ha arribat.
17 I Samuel va veure Saül, i Jahveh li va respondre: Heus aquí, l’home de qui et vaig parlar; aquest regirà el meu poble.
18 I Saül s’acostà a Samuel al mig del portal, i li digué: Indica’m, si us plau, on és la casa del vident?
19 I Samuel va respondre a Saül, i digué: Jo sóc el vident. Puja davant meu al lloc alt, i avui menjaràs amb mi, i jo t’enviaré al matí, i t’explicaré tot el que hi ha en el teu cor.
20 Referent a les someres que se t’han perdut avui fa tres dies, no et preocupis, perquè ja han estat troba- des. ¿Per a qui, doncs, és tot el desig d’Israel? ¿No és per a tu, i per a tota la casa del teu pare?
21 I Saül respongué, i digué: No sóc jo un benjaminita, de la més petita de les tribus d’Israel? I la meva família la més insigni cant de totes les famílies de la tribu de Benjamí? Per què, doncs, m’has dit aquestes paraules?
22 I Samuel va prendre Saül i el seu servent, i els va fer entrar a la sala, i els va donar un lloc al cap dels con- vidats, que eren uns trenta homes. 23 I Samuel digué al cuiner: Serveix el tros que et vaig donar, del qual et vaig dir: Guarda’l a part.
24 I el cuiner va agafar l’espatlla amb el que tenia al damunt, i la va posar davant Saül. I Samuel digué: Heus aquí, el que ha estat reservat, posa-ho davant teu i menja; perquè s’ha guardat per a tu per aquesta ocasió, quan vaig dir de convidar el poble. I aquell dia Saül va menjar amb Samuel.
25 I van baixar del lloc alt a la ciu- tat, i Samuel va conversar amb Saül al terrat.
26 I es van llevar aviat, i s’esdevingué a trenc d’alba que Samuel va cridar Saül al terrat, dient: Alça’t, i m’aco- miadaré de tu. I Saül es va alçar, i van sortir tots dos a fora, ell i Samuel.
324


































































































   330   331   332   333   334