Page 339 - Biblia Català TBS
P. 339

ara, ¿no seria la derrota dels listeus encara molt més gran?
31 I aquell dia van batre els listeus des de Micmàs ns a Aialon, però el poble estava molt defallit.
32 Ielpobleesféuambelbotí,i prengueren ovelles i bous i vedells, i els degollaren sobre el terra, i el poble menjava amb la sang.
33 I van informar Saül, dient: Heus aquí, el poble està pecant contra Jahveh, perquè mengen amb la sang. I ell digué: Heu transgredit la llei! Feu rodolar ara cap aquí una pedra ben gran.
34 I Saül digué: Escampeu-vos enmig del poble, i digueu-los: Que m’acosti cadascú el seu bou, i cadas- cú la seva ovella, i els matareu en aquest lloc, i menjareu, i no pecareu contra Jahveh per haver menjat amb la sang. I tot el poble portà cadascú el seu bou en la seva mà aquella nit, i els van degollar.
35 I Saül edi cà un altar a Jahveh; aquest fou el primer altar que edi cà a Jahveh.
36 I Saül digué: Baixem de nit darre- re dels listeus, i els saquejarem ns a la llum del matí, i no en deixarem ni un. I ells respongueren: Fes tot el que sembli bé als teus ulls. I el sacer- dot digué: Apropem-nos aquí a Déu. 37 I Saül consultà Déu: ¿Baixaré dar- rere dels listeus? Els lliuraràs a la mà d’Israel? I Déu no li va respondre aquell dia.
38 I Saül digué: Acosteu-vos aquí, tots els principals del poble, i con- sidereu i veieu quin ha estat aquest pecat avui;
39 perquè, viu Jahveh, que salva Israel, que encara que hagi estat el meu ll Jonatan, certament morirà. I ningú de tot el poble no li va res- pondre.
40 I va dir a tot Israel: Vosaltres poseu-vos a un costat, i jo i el meu ll
14:33 Lv 3:17
1 Samuel 14
Jonatan ens posarem a l’altre costat. I el poble va dir a Saül: Fes allò que sembli bé als teus ulls.
41 I Saül digué a Jahveh, el Déu d’Israel: Dóna una resposta comple- ta. I Jonatan i Saül van ser agafats, i el poble en va sortir lliure.
42 I Saül digué: Llanceu la sort entre jo i el meu ll Jonatan. I fou agafat Jonatan.
43 I Saül digué a Jonatan: Explica’m el que has fet? I Jonatan li explicà, i digué: Certament vaig tastar una mica de mel amb la punta del meu bastó que duia a la meva mà. Heus aquí, he de morir.
44 I Saül respongué: Així em faci Déu i així m’afegeixi, perquè certa- ment moriràs, Jonatan!
45 I el poble digué a Saül: ¿Ha de morir Jonatan, que ha fet aquesta gran salvació a Israel? Lluny sigui de nosaltres! Viu Jahveh, que no caurà un cabell del seu cap a terra, perquè avui ell ha fet això amb l’ajut de Déu. I el poble alliberà Jonatan, i no va morir. 46 Llavors Saül va deixar de per- seguir els listeus, i els listeus se n’anaren al seu lloc.
47 I Saül va prendre el regne sobre Israel, i lluità contra tots els seus enemics del voltant: contra Moab, i contra els lls d’Ammon, i contra Edom, i contra els reis de Sobà, i contra els listeus; i a tot arreu on es girava feia estralls.
48 I formà un exèrcit, i colpí Amalec, i alliberà Israel de la mà dels seus es- poliadors.
49 I els lls de Saül eren Jonatan i Ixví i Malquixua; i el nom de les seves dues lles eren Merab, el nom de la primogènita, i Mical, el nom de la més jove.
50 I el nom de la muller de Saül era Ahinóam, lla d’Ahimaas. I el nom del cap del seu exèrcit era Abner, ll de Ner, oncle de Saül.
331


   337   338   339   340   341