Page 340 - Biblia Català TBS
P. 340

1 Samuel 14, 15
51 I Quix, pare de Saül, i Ner, pare
d’Abner, eren lls d’Abiel.
52 I la guerra contra els listeus fou dura tots els dies de Saül. I quan Saül veia qualsevol home fort i vale- rós, el reclutava per al seu servei.
10 I la paraula de Jahveh vingué a Samuel, dient:
11 M’he penedit d’haver fet regnar Saül com a rei, perquè s’ha apartat de darrere meu, i no ha complert les meves paraules. I Samuel es disgus- tà, i va clamar a Jahveh tota la nit. 12 I Samuel s’alçà aviat per trobar Saül al matí, i hom va informar Samuel, dient: Saül ha anat a Carmel i, heus aquí, s’ha erigit un monu- ment, i se n’ha tornat, i ha passat, i ha baixat a Guilgal.
13 I Samuel vingué a Saül, i Saül li digué: Beneït siguis de Jahveh! He complert la paraula de Jahveh.
14 I Samuel digué: ¿I què són els bels d’aquestes ovelles que arriben a les meves orelles, i els mugits d’aquests bous que escolto?
15 Llavors Saül respongué: Els han portat dels amalequites, perquè el poble ha deixat viu el millor del bes- tiar menut i gros a  de sacri car-ho a Jahveh, el teu Déu, i la resta l’hem exterminat.
16 I Samuel digué a Saül: Calla, i jo et declararé allò que Jahveh m’ha parlat aquesta nit. I ell li digué: Parla.
17 I Samuel digué: Quan tu eres petit als teus propis ulls, ¿no vas esdevenir cap de les tribus d’Israel, i Jahveh et va ungir com a rei sobre Israel?
18 I Jahveh et va posar al camí, i et digué: Vés, i extermina els pecadors d’Amalec, i els combatràs ns que siguin exterminats.
19 ¿Per què, doncs, no has obeït la veu de Jahveh, i t’has apropiat del botí, i has fet el que és dolent als ulls de Jahveh?
20 I Saül digué a Samuel: Sí que he obeït la veu de Jahveh, i he anat pel camí que Jahveh m’ha enviat, i he portat Agag, rei d’Amalec, i he destruït Amalec;
15
a rei sobre el seu poble, sobre Israel. Ara, doncs, escolta la veu de les pa- raules de Jahveh:
2 Així diu Jahveh dels exèrcits: He considerat el que Amalec va fer a Israel, que se li interposà en el camí quan pujava d’Egipte.
3 Vés, ara, i colpeix Amalec, i exter- mineu tot el que té, i no tindràs pie- tat d’ell, i faràs morir des de l’home ns a la dona, des de l’infant ns al nadó, des del bou ns a l’ovella, des del camell ns a l’ase.
4 I Saül convocà el poble, i els va passar revista a Telaïm: dos-cents mil homes d’infanteria, i deu mil homes de Judà.
5 I Saül anà ns a la ciutat d’Amalec, i parà una emboscada a la vall.
6 I Saül digué als quenites: Aneu- vos-en, aparteu-vos, sortiu d’enmig d’Amalec, no sigui que jo us des- truís amb ell; ja que vau trac- tar amb misericòrdia tots els lls d’Israel quan van pujar d’Egipte. I els quenites s’apartaren d’enmig d’Amalec.
7 I Saül va colpir Amalec des d’Havilà ns a l’entrada de Xur, que és enfront d’Egipte.
8 I capturà viu Agag, rei d’Amalec, i exterminà tot el poble a tall d’espasa. 9 I Saül i el poble van deixar viu Agag, i el millor del bestiar menut i gros, i dels segons, i dels anyells i de tot el que era bo, i no volgueren exterminar-los; però exterminaren tot el que era rebutjable i sense valor.
15:2 Ex 17:8 15:17 1Sa 9:21 332
I Samuel digué a Saül: Jahveh
em va enviar per ungir-te com


   338   339   340   341   342