Page 341 - Biblia Català TBS
P. 341

21 i el poble ha pres del botí, del bestiar menut i gros, el millor del que havia de ser dedicat a l’extermi- ni, per sacri car-ho a Jahveh, el teu Déu, a Guilgal.
22 I Samuel digué: ¿És que Jahveh es complau més en holocaustos i sacri cis que en l’obediència a la veu de Jahveh? Heus aquí, obeir és millor que no pas el sacri ci, i aten- dre que no pas el greix dels moltons. 23 Perquè la rebel·lió és com el pecat d’endevinació, i la tossuderia, com la iniquitat i la idolatria. Com que tu has rebutjat la paraula de Jahveh, ell també t’ha rebutjat com a rei.
24 I Saül digué a Samuel: He pecat, perquè he transgredit el manament de Jahveh i les teves paraules; per- què he tingut por del poble, i he obeït la seva veu.
25 Ara, doncs, perdona, et prego, el meu pecat, i torna amb mi, i em prosternaré davant Jahveh.
26 I Samuel respongué a Saül: No tornaré amb tu, perquè tu has rebut- jat la veu de Jahveh, i Jahveh t’ha rebutjat de ser rei sobre Israel.
27 I Samuel es girà per anar-se’n, i Saül agafà la vora del seu mantell, i s’esquinçà.
28 I Samuel li digué: Avui Jahveh ha esquinçat de tu el regne d’Israel, i l’ha donat a un altre que és millor que tu. 29 I a més, l’Immutable d’Israel no menteix ni es penedeix, perquè ell no és un home per penedir-se.
30 I Saül digué: He pecat. Ara, hono- ra’m, et prego, davant dels ancians del meu poble i davant d’Israel; i torna amb mi, i jo em prosternaré davant Jahveh, el teu Déu.
31 I Samuel va tornar darrere Saül, i Saül es prosternà davant Jahveh.
32 I Samuel digué: Porteu-me Agag, rei d’Amalec. I Agag vingué a ell tot satisfet; i Agag es deia: Certament,
15:22 Ps 51:16, 17; Mc 12:33 15:23 1Sa 13:14 16:7 Is 55:8, 9; Jr 17:9, 10
1 Samuel 15, 16
s’ha allunyat l’amarguesa de la mort.
33 I Samuel digué: Així com la teva espasa va deixar dones sense  lls, així serà la teva mare deixada sense  ll entre les dones. I Samuel esquar- terà Agag davant Jahveh a Guilgal.
34 I Samuel se’n va anar a Ramà, i Saül va pujar a casa seva, a Guibà de Saül.
35 I Samuel no va tornar a veure Saül  ns al dia de la seva mort; tan- mateix, Samuel es dolia per Saül. I Jahveh es penedí d’haver fet regnar Saül sobre Israel.
16I Jahveh digué a Samuel: ¿Fins quan et doldràs per Saül, quan jo l’he rebutjat perquè no regni sobre Israel? Omple el teu corn amb oli, i vés, jo t’envio a Jessè de Betlem, perquè m’he proveït d’un rei entre
els seus  lls.
2 I Samuel respongué: Com hi aniré? Quan Saül ho sàpiga, em matarà. I Jahveh digué: Prendràs en la teva mà una vedella, i diràs: He vingut a oferir un sacri ci a Jahveh. 3 I convocaràs Jessè al sacri ci, i jo et faré saber el que has de fer: i m’ungiràs el qui jo et diré.
4 I Samuel va fer allò que Jahveh havia manat; i va anar a Betlem, i els ancians de la ciutat van sortir a rebre’l tremolant, i digueren: ¿És la teva vinguda en pau?
5 I respongué: Sí, en pau. He vin- gut per oferir un sacri ci a Jahveh; santi queu-vos, i vindreu amb mi al sacri ci. I va santi car Jessè i els seus  lls, i els convocà al sacri ci.
6 I s’esdevingué, quan ells arriba- ren, que va veure Eliab, i digué: Certament, l’ungit de Jahveh és da- vant d’ell.
7 I Jahveh digué a Samuel: No miris el seu aspecte ni l’alçada de la
15:29 Nm 23:19; 2Tm 2:13 16:1 Jr 7:16; 1Sa 15:23 333


   339   340   341   342   343