Page 344 - Biblia Català TBS
P. 344

1 Samuel 17
27 I el poble li respongué conforme aquella paraula, dient: Així li faran a l’home que el venci.
28 I Eliab, el seu germà gran, el va sentir quan parlava amb aquells homes, i la ira d’Eliab es va encen- dre contra David, i digué: Com és que has baixat? ¿I amb qui has deixat aquelles poques ovelles en el desert? Jo conec la teva supèrbia i la malícia del teu cor, ja que has baixat per veure la batalla.
29 I David respongué: Què he fet ara? No hi ha cap raó per això?
30 I s’allunyà d’ell per adreçar-se a un altre, i digué les mateixes parau- les, i el poble li tornà resposta com la primera vegada.
31 I les coses que David havia dit foren escoltades, i les explicaren a Saül, i ell el va fer venir.
32 I David digué a Saül: Que ningú no es descoratgi per causa d’ell; el teu servent hi anirà, i lluitarà contra aquest listeu.
33 I Saül digué a David: Tu no pots anar a combatre contra aquest lis- teu, perquè ets un noi, i ell un home de guerra des de la seva joventut.
34 I David respongué a Saül: El teu servent ha pasturat el ramat per al seu pare, i quan venia un lleó o un ós que s’enduia un anyell del ramat, 35 llavors sortia darrere d’ell i el colpia, i l’alliberava de la seva boca; si s’aixecava contra mi, llavors jo l’agafava per la barba, i el colpia i el matava.
36 El teu servent ha matat lleons i óssos; i aquest listeu incircumcís serà com un d’ells, perquè ha desa- at les les del Déu vivent.
37 I David digué: Jahveh, que m’ha alliberat de l’urpa del lleó i de l’urpa de l’ós, ell m’alliberarà de la mà d’aquest listeu. I Saül digué a David: Vés, i que Jahveh sigui amb tu.
17:37 Ps 144:1; 2Co 1:10 336
38 I Saül vestí David amb el seu mantell, i li posà un casc de bronze sobre el seu cap, i el vestí amb una cuirassa.
39 I David es va cenyir la seva es- pasa sobre el seu mantell, i intentà de caminar, perquè mai no ho havia provat. I David digué a Saül: No puc caminar amb això, perquè mai no ho he provat. I David s’ho tragué.
40 I prengué el seu bastó a la mà, i es trià cinc pedres llises del torrent, i les cà dins la bossa de pastor que tenia, al sarró. I amb la seva fona a la mà, s’atansava al listeu.
41 I el listeu anava avançant, i s’atansava a David. I el precedia l’home que li portava l’escut.
42 I el listeu mirà i veié David, i el menyspreà, perquè era només un noi, i rogenc, de bona presència.
43 I el listeu digué a David: ¿Sóc jo un gos perquè vinguis contra mi amb bastons? I el listeu va maleir David pels seus déus.
44 Llavors el listeu digué a David: Vine cap a mi, i donaré la teva carn als ocells dels cels i a les bèsties del camp.
45 I David digué al listeu: Tu véns contra mi amb espasa i amb llança i amb javelina, però jo vinc contra tu en el Nom de Jahveh dels exèrcits, el Déu de les les d’Israel, que tu has desa at.
46 Avui Jahveh et lliurarà a la meva mà, i jo et venceré, i et tallaré el cap; i avui donaré els cadàvers de l’exèrcit dels listeus als ocells dels cels i a les bèsties de la terra. I tota la terra sabrà que hi ha Déu a Israel. 47 I tota aquesta assemblea sabrà que Jahveh no salva amb l’espasa i amb la llança: que la guerra és de Jahveh, i ell us lliurarà a les nostres mans.
48 I s’esdevingué, quan el listeu s’aixecà, i avançava i s’atansava a trobar David, que David s’afanyà i


   342   343   344   345   346