Page 353 - Biblia Català TBS
P. 353

25 I anà Saül, i els seus homes, a buscar-lo; i van informar David, i baixà a la roca, i va romandre al desert de Maon. I Saül ho sabé, i perseguí David al desert de Maon.
26 I Saül anava per un cantó de la muntanya, i David i els seus homes per l’altre cantó de la muntanya; i David s’afanyava per marxar de da- vant de Saül, mentre Saül i els seus homes envoltaven David i els seus homes per agafar-los.
27 I un missatger va venir a Saül, dient: Afanya’t i vine, perquè els  listeus han envaït el país.
28 I Saül se’n tornà de perseguir David, i marxà a trobar els  listeus. Per això anomenaren aquell lloc Selà-Hammakhlecot.
29 I David pujà d’allà, i restà als forts d’Enguedí.
1 Samuel 23, 24
contra ell, perquè ell és l’ungit de Jahveh.
7 I David dissuadí els seus homes amb aquestes paraules, i no els permeté d’aixecar-se contra Saül. I Saül s’aixecà i sortí de la cova, i va continuar el camí.
8 I David s’alçà després, i sortí de la cova, i cridà rere Saül, dient: Senyor meu, el rei! I Saül mirà darrere d’ell, i David inclinà el seu rostre a terra i es prosternà.
9 I David digué a Saül: ¿Per què escol- tes la veu dels homes que diuen: Heus aquí, David cerca el teu mal?
10 Vet aquí, avui els teus ulls han vist com Jahveh t’ha lliurat a la meva màdinslacova;ihomhaditdema- tar-te, però el meu cor s’ha compadit de tu, i he dit: No estendré la meva mà contra el meu senyor, perquè ell és l’ungit de Jahveh.
11 Mira, doncs, pare meu, sí, mira la franja del teu mantell a la meva mà, perquè he tallat la franja del teu mantell, i no t’he matat; sàpigues i vegesquenohihaenlamevamà cap maldat ni rebel·lió, i no he pecat contra tu; però tu vas a la caça de la meva ànima per destruir-la!
12 Que Jahveh jutgi entre jo i tu, i que Jahveh em vengi de tu: però la meva mà no serà contra tu.
13 Tal com diu l’antic proverbi: Del malvat surt la maldat. La meva mà, doncs, no serà contra tu.
14 ¿Darrere de qui ha sortit el rei d’Israel? ¿Darrere de qui vas en persecució? Darrere d’un gos mort! Darrere d’una puça!
15 Que Jahveh faci de jutge i judiqui entrejoitu:iqueellvegiiquede- fensi la meva causa, i m’alliberi de la teva mà.
16 I s’esdevingué, quan David acabà de parlar aquestes paraules a Saül, que Saül digué: ¿És aquesta la teva
24
teus, que l’informaren, dient: Heus aquí, David és al desert d’Enguedí.
2 I Saül agafà tres mil homes esco- llits de tot Israel, i anà a cercar David i els seus homes sobre les Roques dels Cabirols.
3 I arribà a les pletes del ramat, al costat del camí, i allà hi havia una cova, i Saül va entrar a cobrir-se els seus peus; i David i els seus homes s’estaven al fons de la cova.
4 I els homes de David li digueren: Vet aquí, aquest és el dia del qual Jahveh et digué: Heus aquí, poso elteuenemicalatevamà,ituli faràs com et sembli bé als teus ulls. I David s’alçà, i tallà sigil·losament la franja del mantell de Saül.
5 I s’esdevingué, després d’això, que David tingué remordiment de cor, perquè havia tallat la franja del mantell de Saül.
6 I digué als seus homes: Lluny sigui de mi, per l’honor de Jahveh: si jo fes això al meu senyor, a l’ungit de Jahveh, d’estendre la meva mà
I s’esdevingué, quan Saül
tornà de perseguir els  lis-
23:28 vol dir: La roca de les separacions 24:1 1Sa 23:28
345


   351   352   353   354   355