Page 355 - Biblia Català TBS
P. 355

res durant tots els dies que hem anat amunt i avall amb ells, mentre hem estat al camp.
16 Han estat una muralla per a nosaltres, tant de nit com de dia, tots els dies que hem estat amb ells pasturant el ramat.
17 Ara, doncs, sàpigues i considera què has de fer, perquè el mal ha estat determinat contra el nostre amo i sobre tota la seva casa, i ell és un  ll de Belial al qual no s’hi pot parlar.
18 I Abigail s’afanyà i agafà dos- cents pans, i dos bots de vi, i cinc ovelles preparades, i cinc seàs de gra torrat, i cent penjolls de raïms, i dos- cents pastissos de  gues, i ho posà sobre els ases;
19 i digué als seus servents: Passeu davant meu; heus aquí, jo vindré darrere vostre. I al seu marit Nabal no li va explicar res.
20 I s’esdevingué, quan ella caval- cava sobre l’ase i baixava a recer de la serralada, que, heus aquí, David i els seus homes baixaven a trobar-la, i ella els sortí a trobar.
21 I David deia: Ben debades he protegit tot el que aquest té al desert, i no ha desaparegut res de tot el que era d’ell: i m’ha tornat mal per bé. 22 Així faci Déu als enemics de David, i així hi afegeixi, si abans del matí deixo, de tot el que té, ni un que orini a la paret.
23 I quan Abigail veié David, s’afanyà a desmuntar de l’ase, i cai- gué davant David sobre el seu rostre, i s’inclinà  ns a terra;
24 i se li llançà als peus, i digué: Que caigui sobre mi, senyor meu, la culpa; i deixa parlar, et prego, la teva serventa a la teva orella, i escolta les paraules de la teva serventa.
25 Que el meu senyor no faci cas, et prego, d’aquest home de Belial, de Nabal, perquè tal com és el seu
1 Samuel 25
nom així és ell; Nabal és el seu nom, i la neciesa és amb ell. I jo, la teva serventa, no vaig veure els servents del meu senyor que tu vas enviar.
26 Ara, doncs, senyor meu –visqui Jahveh i visqui la teva ànima–, en això que Jahveh t’ha impedit d’arribar a vessar sang, i de pren- dre’t la justícia amb la teva prò- pia mà. Ara, doncs, que els teus enemics i tots aquells que cerquen el mal contra el meu senyor siguin com Nabal.
27 I ara, aquest do que la teva ser- venta ha portat al meu senyor, sigui lliurat als servents que segueixen els passos del meu senyor.
28 Perdona, et prego, la transgressió de la teva serventa, perquè Jahveh certament farà per al meu senyor una casa ferma, perquè el meu se- nyor lluita les batalles de Jahveh, i no s’ha trobat maldat en tu en tots els teus dies.
29 I si algú s’alça per perseguir-te i per cercar la teva vida, l’ànima del meu senyor serà farcellada en el farcell de la vida per Jahveh, el teu Déu: i ell fonejarà l’ànima dels teus enemics com la pedra d’enmig del palmell de la fona.
30 I s’esdevindrà, quan Jahveh faci amb el meu senyor d’acord amb tot el bé que ell ha parlat referent a tu, i t’hagi posat com a príncep sobre Israel,
31 que el fet d’haver vessat sang sense motiu, venjant-te tu mateix, no serà causa d’ensopegada ni de re- mordiment de cor per al meu senyor. I quan Jahveh haurà fet bé al meu senyor, recorda’t de la teva serventa.
32 I David digué a Abigail: Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Israel, que avui t’ha enviat a trobar-me;
33 i beneït sigui el teu seny, i be- neïda siguis tu que m’has refrenat avui d’arribar a vessar sang i de venjar-me amb la meva mà.
347


   353   354   355   356   357