Page 365 - Biblia Català TBS
P. 365

foren derrotats davant dels servents de David.
18 I hi havia allà tres lls de Seruià: Joab i Abisai i Assahel. I Assahel era lleuger de peus com una de les daines que hi ha al camp.
19 I Assahel corria darrere d’Abner, inoesdesviavanialadretania l’esquerra de darrere d’Abner.
20 I Abner mirà rere d’ell, i digué: Ets tu, Assahel? I ell respongué: Sí, sóc jo.
21 I Abner li digué: Desvia’t a la teva dreta o a la teva esquerra, i tria-te’n un dels joves, i pren-li l’armadura. Però Assahel no volgué desviar-se del seu darrere.
22 I Abner insistí novament, dient a Assahel: Aparta’t de darrere meu. Per què t’he d’abatre a terra? ¿I com podria aixecar el meu rostre davant Joab, el teu germà?
23 Però no es volgué apartar, i Abner el colpí amb la part posterior de la llança sota la cinquena costella, i la llança li sortí per l’esquena; i caigué allà i morí en aquell lloc. I s’esdevingué que tots els que venien al lloc on Assahel havia caigut i havia mort, s’hi aturaven.
24 I Joab i Abisai perseguiren Abner, i el sol es ponia quan ells arribaren a Guibat-Ammà, que és enfront de Guíah, pel camí del desert de Gabaon.
25 I els lls de Benjamí s’aplegaren darrere d’Abner, i feren un sol grup, i es posaren al cim d’un turó.
26 I Abner cridà Joab, i digué: És que l’espasa ha de devorar per sem- pre? ¿No saps que al nal hi haurà amargor? ¿I ns quan no diràs al poble que desisteixi de perseguir els seus germans?
27 I Joab digué: Viu Déu, que si tu no haguessis parlat, d’ençà del matí cadascú del poble hauria deixat de perseguir el seu germà.
2 Samuel 2, 3
28 I Joab féu sonar el corn, i tot el poble s’aturà, i no perseguiren més Israel, i no lluitaren més.
29 I Abner i els seus homes marxa- ren a través de l’Arabà tota la nit, i passaren el Jordà, i anaren per tot Bitron, i arribaren a Mahanaim.
30 I Joab abandonà la persecució d’Abner, i aplegà tot el poble; i dels servents de David mancaven dinou homes, i Assahel.
31 I els servents de David colpiren de Benjamí, i d’entre els homes d’Abner, tres-cents seixanta homes, i moriren.
32 I s’emportaren Assahel, i el se- pultaren a la sepultura del seu pare que hi havia a Betlem; i Joab i els seus homes caminaren tota la nit, i se’ls féu de dia a Hebron.
2 I a David li nasqueren lls a Hebron; i el seu primogènit fou Amnon, d’Ahinóam de Jizreel;
3 i el segon, Quilab, d’Abigail mu- ller de Nabal de Carmel; i el tercer, Absalom, ll de Maacà, lla de Talmai, rei de Gueixur;
4 i el quart, Adonies, ll d’Haguit; i el cinquè, Xefatià, ll d’Abital;
5 i el sisè, Itream, ll d’Eglà, també muller de David. Aquests li nasque- ren a David a Hebron.
6 I s’esdevingué, durant la guerra entre la casa de Saül i la casa de David, que Abner s’havia fet fort a la casa de Saül.
7 I Saül havia tingut una concubina que s’anomenava Rispà, lla d’Aià. I Ixbóixet digué a Abner: Per què has entrat a la concubina del meu pare? 8 I Abner s’indignà molt a causa de les paraules d’Ixbóixet, i digué: ¿Sóc
3
I la guerra fou llarga entre la casa
de Saül i la casa de David, però David s’anava enfortint, i la casa de Saül s’anava afeblint.
357


   363   364   365   366   367