Page 367 - Biblia Català TBS
P. 367

es recolzi sobre un bastó, ni el qui caigui mort per l’espasa, ni a qui li manqui el pa.
30 I Joab i el seu germà Abisai ma- taren Abner perquè ell havia matat llur germà Assahel a la batalla de Gabaon.
31 IDaviddiguéaJoab,iatotel poble que era amb ell: Esquinceu els vostres vestits, i cenyiu-vos amb roba de sac, i feu dol davant Abner. I el rei David anava darrere del fèretre.
32 I sepultaren Abner a Hebron; i el rei alçà la seva veu i plorà al costat del sepulcre d’Abner, i tot el poble plorà.
33 I el rei féu una lamentació per Abner, i digué: Havia de morir Abner com mor un neci?
34 Les teves mans no estaven lli- gades, i els teus peus no estaven engrillonats. Has caigut com el qui cau davant d’uns criminals! I tot el poble tornà a plorar per ell.
35 I tot el poble vingué per fer men- jar pa a David mentre era encara de dia, però David jurà, dient: Així em faci Déu, i així m’afegeixi, si abans de pondre’s el sol tasto pa o qualse- vol altra cosa.
36 I tot el poble ho va entendre, i els semblà bé, perquè tot el que el rei feia semblava bé als ulls de tot el poble.
37 I tot el poble sabé, i tot Israel, aquell dia, que no havia estat el pro- pòsit del rei de matar Abner, ll de Ner.
38 I el rei digué als seus servents: ¿No sabeu que un príncep i un gran home ha caigut avui a Israel?
39 I avui jo sóc feble, encara que he estat ungit rei; i aquests homes, els lls de Seruià, són massa durs per a mi. Que Jahveh retribueixi al qui ha fet el mal segons el seu mal.
4I el ll de Saül escoltà que Abner havia mort a Hebron, i les seves
2 Samuel 3, 4
mans s’afebliren, i tot Israel restà esglaiat.
2 I el ll de Saül tenia dos homes, caps de les tropes, el nom del primer era Baanà, i el nom del segon Recab, lls de Rimmon de Beerot, dels lls de Benjamí –perquè també Beerot era comptada de Benjamí,
3 perquè els beerotites havien fugit a Guitaim, i encara resideixen allà ns al dia d’avui.
4 I Jonatan, ll de Saül, tenia un ll esguerrat dels peus; era un nen de cinc anys quan, de Jizreel, arri- bà la noticia de la mort de Saül i Jonatan, i la seva dida l’aixecà i fugí, i s’esdevingué, en afanyar-se a fugir, que el nen caigué, i restà coix; i el seu nom era Me bóixet.
5 I els lls de Rimmon de Beerot, Recab i Baanà, marxaren i arribaren a la calor del dia a la casa d’Ixbóixet, que jeia al seu dormitori fent la mig- diada.
6 I ells entraren dins de la casa, com per endur-se el blat, i el colpiren a la cinquena costella. I Recà i el seu germà Baanà fugiren.
7 I entraren a la casa, i ell era ajagut al seu llit al seu dormitori, i el colpi- ren i el mataren, i li tallaren el cap i agafaren el seu cap, i caminaren tota la nit pel camí de l’Arabà,
8 i portaren el cap d’Ixbóixet a David, a Hebron, i digueren al rei: Vet aquí el cap d’Ixbóixet, ll de Saül, el teu enemic, que cercava la teva vida; i Jahveh avui ha donat al meu senyor, el rei, venjança contra Saül i la seva descendència.
9 I David va respondre a Recà i al seu germà Baanà, lls de Rimmon de Beerot, i els digué: Viu Jahveh, que ha redimit la meva ànima de tota adversitat,
10 si quan un em va informar, dient: Heus aquí, Saül és mort –pensant-se que em portava bones noves–, el
359


   365   366   367   368   369