Page 37 - Biblia Català TBS
P. 37

teu pare Abraham. No tinguis por, perquè jo sóc amb tu, i et beneiré i multiplicaré la teva llavor per causa d’Abraham, el meu servent.
25 I allà edi cà un altar i va invocar el Nom de Jahveh; i plantà allà la seva tenda, i els servents d’Isaac cavaren allà un pou.
26 I Abimèlec anà a ell des de Guerar, amb Ahuzat, el seu amic, i Picol, el comandant del seu exèrcit. 27 I Isaac els digué: Com és que veniu a mi vosaltres que m’odieu, i em vau enviar lluny de vosaltres?
28 I digueren: Hem vist clar que Jahveh és amb tu, i ens hem dit: Que hi hagi, si us plau, un jurament entre nosaltres, entre nosaltres i tu, i fem un pacte amb tu:
29 que no ens faràs cap mal, de la mateixa manera que nosaltres no t’hem tocat, i t’hem fet només que bé i t’hem acomiadat en pau. Ara tu ets beneït de Jahveh.
30 I els féu un àpat, i menjaren i begueren.
31 I al matí es llevaren aviat, i es feren un jurament l’un a l’altre. I Isaac els acomiadà, i se’n van anar en pau.
32 I s’esdevingué en aquell mateix dia que els servents d’Isaac vin- gueren i el van informar sobre les circumstàncies del pou que havien estat cavant, i li digueren: Hem tro- bat aigua!
33 I el va anomenar Xibà. Per això el nom de la ciutat ns al dia d’avui és Beerxeba.
34 I quan Esaú tenia quaranta anys prengué per muller Jehudit, lla de Beerí l’hittita, i Basmat, lla d’Elon l’hittita,
35 i elles foren amargor d’esperit per a Isaac i Rebeca.
Gènesi 26, 27
que cridà el seu ll gran Esaú, i li digué: Fill meu. I li va dir: Aquí em tens.
2 I digué: Heus aquí, sóc vell, no sé el dia de la meva mort.
3 Ara doncs, pren les teves armes, el teu buirac i el teu arc, i surt al camp i caça una peça per a mi;
4 i fes-me un menjar saborós dels que m’agraden, i porta-me’l perquè en mengi, a  que la meva ànima et beneeixi abans que jo mori.
5 I Rebeca escoltava mentre Isaac parlava al seu ll Esaú. I Esaú se n’anà al camp a caçar una peça per portar-la-hi.
6 I Rebeca parlà al seu ll Jacob, dient: Mira, he escoltat el teu pare que parlava al teu germà Esaú, dient:
7 Porta’m caça i fes-me un menjar saborós, menjaré i et beneiré davant de Jahveh abans de la meva mort.
8 Ara doncs, ll meu, obeeix la meva veu en allò que et mano.
9 Vés, si us plau, al ramat i aga- fa-me’n dos bons cabridets de les cabres, i jo en faré un menjar sabo- rós per al teu pare, tal com li agrada. 10 I ho portaràs al teu pare perquè en mengi, a  que et beneeixi abans de la seva mort.
11 I Jacob digué a la seva mare Rebeca: Heus aquí, el meu germà Esaú és un home pelut i jo sóc un home ;
12 potser el meu pare em palparà, i esdevindré com un que se’n burla als seus ulls, i atrauré damunt meu una maledicció, i no pas una bene- dicció.
13 Però la seva mare li digué: La teva maledicció sobre mi, ll meu. Solament obeeix la meva veu, vés i porta-m’ho.
14 I hi anà, ho prengué i ho portà a lasevamare,ilasevamareenvafer un menjar saborós, com li agradava al seu pare.
27
I s’esdevingué quan Isaac
s’havia fet vell, i els ulls se li havien enfosquit ns a no veure-hi,
26:33 vol dir: Jurament 26:33 vol dir: Pou del jurament
37


   35   36   37   38   39