Page 375 - Biblia Català TBS
P. 375

 ll. Però allò que David havia fet era malvat als ulls de Jahveh.
12
havia dos homes en una ciutat, l’un ric i l’altre pobre.
2 El ric tenia molts ramats d’ovelles i de vaques,
3 però el pobre no tenia res, només una anyella petita que havia com- prat i l’havia nodrit, i havia crescut juntament amb ell i amb els seus  lls: menjava del seu mos i bevia de la seva copa, i dormia al seu pit, i era per a ell com una  lla.
4 I arribà un viatger a ca l’home ric, i li va doldre de prendre un animal del seu propi bestiar menut i gros per preparar un àpat per al viatger que li havia arribat, i va prendre l’anyella de l’home pobre, i la prepa- rà per a l’home que havia arribat a casa seva.
5 I la ira de David s’encengué mol- tíssim contra aquell home, i digué a Natan: Viu Jahveh, certament l’home que va fer això mereix la mort.
6 I haurà de pagar l’anyella quatre vegades, perquè va fer això, i no va tenir compassió.
7 I Natan digué a David: Tu ets aquest home! Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Jo et vaig ungir com a rei sobre Israel, i jo et vaig alliberar de la mà de Saül,
8 i jo et vaig donar la casa del teu senyor, i les mullers del teu senyor al teu pit, i jo et vaig donar la casa d’Israel i de Judà, i si això fos poc, t’hi hauria afegit aquestes coses i aquelles.
9 ¿Per què has menyspreat la pa- raula de Jahveh, fent allò que és dolent als seus ulls? Vas colpir Uries, l’hittita, amb l’espasa, i vas prendre la seva muller per ser muller per a tu, i a ell el vas matar amb l’espasa dels  lls d’Ammon.
2 Samuel 11, 12
10 Ara, doncs, l’espasa no s’apartarà mai més de casa teva, perquè m’has menyspreat i has pres la muller d’Uries, l’hittita, per fer-ne la teva muller.
I Jahveh envià Natan a David.
I vingué a ell, i li digué: Hi
Així diu Jahveh: Heus aquí,
12:1 Ps 51 12:7 1Sa 16:13 12:9 2Sa 11:15 12:13 Ps 51:4
11
aixeco el mal contra tu provenint de la teva pròpia casa, i prendré les teves mullers davant dels teus ulls i les donaré al teu veí, i ell jaurà amb les teves mullers a plena llum del sol;
12 perquè tu ho has fet en secret, però jo faré això a l’enfront de tot Israel, i a l’enfront del sol.
13 I David digué a Natan: He pecat contra Jahveh. I Natan digué a David: També Jahveh ha traspassat el teu pecat, no moriràs.
14 Tanmateix, com que amb això has fet que els enemics de Jahveh blasfemin, també el teu  ll, que t’ha nascut, certament morirà.
15 I Natan se n’anà a casa seva. I Jahveh colpí el nen que la muller d’Uries havia infantat a David, i estavamoltgreu.
16 I David suplicava Déu pel nen; i David dejunava, i venia i passava la nit ajagut al terra.
17 I els ancians de casa seva s’aixecaren, i anaren a ell per fer-lo aixecar del terra, però ell no volgué, i no menjà pa amb ells.
18 I s’esdevingué que el setè dia el nen va morir. I els servents de David tenien por de fer-li saber que el nen havia mort, perquè deien: Heus aquí, quan el nen era viu li parlà- vem, i no volia escoltar la nostra veu. ¿I com li direm: El nen és mort? Farà un disbarat!
19 I David veié que els seus servents xiuxiuaven; i David comprengué que el nen havia mort; i David digué als seus servents: És mort el nen? I digueren: És mort.
20 I David s’aixecà del terra, i es banyà i s’ungí i es canvià de roba, i entrà a la casa de Jahveh, i es
367


   373   374   375   376   377