Page 376 - Biblia Català TBS
P. 376

2 Samuel 12, 13
prosternà. I anà a casa seva, i dema- nà que li servissin pa, i menjà.
21 I els seus servents li digueren: Què és això que fas? Mentre el nen vivia, has dejunat i has plorat; i quan el nen ha mort, t’has aixecat i has menjat pa.
22 I digué: Mentre el nen era viu he dejunat i he plorat, perquè em deia: ¿Qui sap si Jahveh tindrà compassió de mi, i el nen viurà?
23 Però ara que ja és mort, per què he de dejunar? Puc tornar-lo nova- ment a la vida? Sóc jo que aniré a ell, però ell no tornarà pas a mi.
24 I David consolà Betsabé, la seva muller, i entrà a ella i jagué amb ella; i ella concebé un  ll, i anomenà el seu nom Salomó, i Jahveh el va estimar.
25 I envià per mitjà del profeta Natan, i anomenà el seu nom Jedidià, per causa de Jahveh.
26 I Joab lluità contra Rabà dels  lls d’Amnon, i conquerí la ciutat reial. 27 I Joab envià missatgers a David, i digué: He lluitat contra Rabà, també he conquerit la ciutat de les aigües. 28 Ara, doncs, reuneix la resta del poble, i acampa contra la ciutat, i conquereix-la, no fos que, si jo con- querís la ciutat, fos anomenada pel meu nom.
29 I David aplegà tot el poble, i anà a Rabà i combaté contra ella, i la conquerí.
30 I prengué la corona de llur rei del seu cap, i el seu pes era un talent d’or, i tenia pedres precioses; i fou posada damunt del cap de David. I s’emportà de la ciutat un botí molt gran.
31 I féu sortir la gent que hi havia a dins, i els posà a treballar amb les serres, i amb els pics de ferro, i a fer destrals de ferro, i els feia pas- sar per la bòbila. I ho féu així amb totes les ciutats dels  lls d’Amnon. I
David i tot el poble se’n tornaren a Jerusalem.
13
368
I s’esdevingué després d’això,
que Absalom,  ll de David, tenia una germana bonica anomena- da Tamar, i, Amnon,  ll de David, se n’havia enamorat.
2 I Amnon s’angoixava  ns a caure malalt a causa de Tamar, la seva ger- mana, perquè ella era verge, i li sem- blava impossible als ulls d’Amnon de poder fer-li res.
3 I Amnon tenia un amic, de nom Jonadab,  ll de Xammà, germà de David; i Jonadab era un home molt astut.
4 I li digué: Per què,  ll del rei, estàs cada dia més abatut? No m’ho explicaràs? I Amnon li digué: Jo esti- mo Tamar, germana del meu germà Absalom.
5 I Jonadab li digué: Fica’t al llit i fes-te el malalt, i quan el teu pare vingui a veure’t, li diràs: Si us plau, que vingui la meva germana Tamar, i que em doni pa per menjar; i que ella faci el menjar davant dels meus ulls perquè ho vegi, i menjaré de la seva mà.
6 I Amnon s’ajagué, i es féu el ma- lalt, i el rei vingué a veure’l, i Amnon digué al rei: Si us plau, que vingui la meva germana Tamar, i que faci dos panets davant dels meus ulls, i jo menjaré de la seva mà.
7 I David envià a dir a Tamar, a la casa: Si us plau, vés a casa d’Amnon, el teu germà, i fes-li un menjar.
8 I Tamar se n’anà a casa del seu germà Amnon, que estava ajagut; i prengué la pasta i la pastà i féu pa- nets davant dels seus ulls, i va coure els panets.
9 I ella agafà la cassola, i l’abocà al plat davant d’ell, però ell refusà de menjar. I Amnon digué: Feu sortir tothom del meu voltant. I tots mar- xaren del seu voltant.


   374   375   376   377   378