Page 379 - Biblia Català TBS
P. 379

15 I si he vingut ara a dir això al rei, el meu senyor, és perquè el poble m’ha fet por; i la teva serventa digué: Parlaré, ara, al rei; podria ser que el rei complís la petició de la seva serventa,
16 perquè el rei accedirà a alliberar la seva serventa de la mà del qui cerca de destruir-me, desterrant-nos a mi i el meu  ll de l’heretat de Déu. 17 I la teva serventa s’ha dit: Que la paraula del meu senyor, el rei, sigui tranquil·litzadora; perquè el meu se- nyor el rei és com un àngel de Déu, per comprendre el bé i el mal. Que Jahveh, el teu Déu, sigui amb tu.
18 I el rei va respondre, i digué a la dona: Et prego que no m’amaguis res del que jo et preguntaré. I la dona digué: Que el meu senyor el rei parli ara.
19 Ielreidigué:¿Hihalamàde Joab amb tu en tot això? I la dona va respondre, i digué: Viu la teva ànima, senyor meu, oh rei, ningú pot desviar-se ni a dreta ni a esquerra de tot el que el meu senyor el rei ha parlat. Efectivament, el teu servent Joab m’ho ha manat, i ell ha posat totes aquestes paraules en la boca de la teva serventa.
20 El teu servent, Joab, ha fet això a   de canviar l’aparença de l’assumpte, però el meu senyor és savi amb la saviesa d’un àngel de Déu, per adonar-se de tot el que passa a la terra.
21 I el rei digué a Joab: Heus aquí, ara faré això. Vés, doncs, fes tornar el jove Absalom.
22 I Joab caigué a terra sobre el seu rostre i es prosternà, i beneí el rei, i Joab digué: Avui el teu servent re- coneix que ha trobat gràcia als teus ulls, senyor meu, oh rei, pel fet que el rei ha complert la petició del seu servent.
23 I Joab s’aixecà i anà a Gueixur, i portà Absalom a Jerusalem.
2 Samuel 14, 15
24 Però el rei digué: Que torni a casa seva, i que no vegi el meu rostre. I Absalom tornà a casa seva, i no veié el rostre del rei.
25 I no hi havia cap home tan ben plantat com Absalom a Israel, molt admirat: des de la planta del peu  ns a la coroneta, no hi havia cap defecte en ell.
26 I quan es tallava els cabells del cap –i era al  nal de l’any que es tallava els cabells, perquè li pesaven, i se’ls tallava–, la cabellera del seu cap pesava dos-cents xèquels segons el pes reial.
27 I a Absalom li nasqueren tres  lls, i una  lla que s’anomenava Tamar: ella era una dona molt bonica.
28 I Absalom residí a Jerusalem dos anys, però no veié el rostre del rei. 29 I Absalom envià un missatge a Joab, per enviar-lo al rei, però ell no volgué venir a ell; i li tornà a enviar una segona vegada, però ell no vol- gué venir.
30 I digué als seus servents: Mireu, el tros de Joab és vora el meu, i allà hi té ordi; aneu, i caleu-hi foc. I els ser- vents d’Absalom calaren foc al tros. 31 I Joab s’aixecà i vingué a Absalom, a casa seva, i li digué: Per què els teus servents han calat foc al meu tros?
32 I Absalom digué a Joab: Heus aquí que jo t’he enviat a dir: Vine aquí, i jo enviaré a dir al rei: Per què he vingut de Gueixur? Hauria estat millor per a mi d’estar allà encara. I ara, deixa’m veure el rostre del rei, i si hi ha en mi iniquitat, que em mati.
33 I Joab anà al rei, i li ho féu saber. I el rei cridà Absalom, i ell anà al rei, i s’inclinà amb el seu rostre a terra davant del rei; i el rei besà Absalom.
15
I després d’això, s’esdevin-
gué que Absalom es procurà un carro amb cavalls, i cinquanta homes corrien al seu davant.
371


   377   378   379   380   381