Page 383 - Biblia Català TBS
P. 383

els cadells; i el teu pare és un home de guerra, i no dormirà amb el poble.
9 Heus aquí, ara ell deu estar ama- gat en alguna fossa, o en algun altre lloc; i s’esdevindrà que si de bon començament alguns cauen entre ells, el qui ho sàpiga dirà: Hi ha hagut una matança entre el poble que segueix Absalom.
10 Llavors,  ns l’home més valent, el cor del qual és com el cor del lleó, es fondrà completament, ja que tot Israel sap que el teu pare és un home fort, i els qui van amb ell són homes valents.
11 Per això jo aconsello que tot Israel s’aplegui de seguit a tu, des de Dan  ns a Beerxeba, com la sorra que és vora el mar en multitud, i que tu en persona vagis a la batalla.
12 I anirem cap a ell, en qualsevol lloc on es trobi, i nosaltres caurem sobre ell com la rosada cau sobre el terra: i d’ell i de tots els homes que hi ha amb ell, no en deixarem ni un. 13 I si es replega en alguna ciutat, llavors tot Israel portarà cordes en aquella ciutat, i l’arrossegarem al torrent  ns que no s’hi trobi allà ni una pedreta.
14 I Absalom i tots els homes d’Israel digueren: És millor el consell d’Huixai, l’arquita, que el consell d’Ahitófel. I Jahveh havia determinat desbaratar el bon consell d’Ahitófel, perquè Jahveh volia portar el mal sobre Absalom.
15 I Huixai digué als sacerdots Sadoc i Abiatar: D’aquesta manera ha aconsellat Ahitófel a Absalom i als ancians d’Israel, i d’aquesta altra manera he aconsellat jo.
16 Ara, doncs, envieu un missatge de pressa, i informeu David, dient: No passis la nit als guals del desert; i també, passa a l’altra banda imme- diatament, a   que no sigui engolit el rei i tot el poble que és amb ell.
17:14 2Sa 15:31 17:17 2Sa 15:36
2 Samuel 17
17 I Jehonatan i Ahimaas eren a Enroguel, perquè ells no podien deixar-se veure entrant a la ciutat; i la serventa hi anà i els informà, i ells anaren a informar-ne el rei David.
18 Però un jove els veié, i informà Absalom; llavors ells dos marxaren de pressa, i arribaren a la casa d’un home de Bahurim, que tenia un pou al seu pati, i baixaren allà.
19 I la dona agafà el cobertor, i el va estendre sobre la boca del pou, i escampà a sobre el gra trillat, de manera que no es notava res.
20 I els servents d’Absalom arriba- ren a la casa de la dona, i digueren: On són Ahimaas i Jehonatan? I la dona els digué: Van passar cap al corrent d’aigua. I ells els cercaren però no els trobaren, i tornaren a Jerusalem.
21 I s’esdevingué, després que ells se n’hagueren anat, que sortiren del pou, i se’n van anar, i van informar el rei David; i digueren a David: Alça’t, i passa de pressa les aigües, perquè Ahitófel ha aconsellat així contra vosaltres.
22 I David s’aixecà, i tot el poble que era amb ell, i passaren el Jordà; abans del matí no restava ningú que no hagués passat el Jordà.
23 I Ahitófel, quan veié que no havia estat seguit el seu consell, albardà l’ase, i s’aixecà i marxà a casa seva, a la seva ciutat, i donà disposicions sobre la seva casa, i es penjà i morí; i fou enterrat a la sepultura del seu pare.
24 I David arribà a Mahanaim, i Absalom passà el Jordà, ell i tots els homes d’Israel amb ell.
25 I Absalom havia posat Amassà sobre l’exèrcit en lloc de Joab, i Amassà era  ll d’un home que es deia Itrà, l’israelita que havia entrat a Abigal,  lla de Nahaix, germana de Seruià, mare de Joab.
26 I Israel i Absalom acamparen a la terra de Galaad.
375


   381   382   383   384   385