Page 39 - Biblia Català TBS
P. 39

39 I el seu pare Isaac va respondre i li digué: Heus aquí, el lloc on habi- taràs serà lluny de les ufanors de la terra, i lluny de la rosada de dalt dels cels;
40 i viuràs de la teva espasa i servi- ràs el teu germà. I s’esdevindrà que quan estiguis neguitós, et trauràs el seu jou de sobre el teu coll.
41 I Esaú odiava Jacob per causa de la benedicció amb què l’havia beneït el seu pare. I Esaú es digué en el seu cor: S’atansen els dies del dol pel meu pare, i mataré el meu germà Jacob.
42 I feren saber a Rebeca les parau- les del seu ll gran Esaú, i ella envià a cridar el seu ll petit Jacob, i li digué: Heus aquí, el teu germà Esaú vol venjar-se de tu matant-te.
43 Ara doncs, ll meu, obeeix la meva veu, alça’t, fuig cap al meu germà Laban, a Haran;
44 i estigues amb ell alguns dies ns que es calmi la fúria del teu germà, 45 ns que la ira del teu germà s’aparti de tu, i s’oblidi del que li has fet. I enviaré i et faré tornar d’allà. ¿Per què haig de ser privada de vos- altres dos en un sol dia?
46 I Rebeca digué a Isaac: Estic avor- rida de la meva vida per culpa de les lles d’Het. Si Jacob pren muller de les lles d’Het, com aquestes, de les lles de la terra, què m’importa de viure?
Gènesi 27, 28
amb tu, per posseir la terra dels teus pelegrinatges, que Déu va donar a Abraham.
5 I Isaac acomiadà Jacob; i aquest se n’anà a Padan-Aram, a Laban, ll de Betuel, l’arameu, germà de Rebeca, mare de Jacob i Esaú.
6 I Esaú veié que Isaac havia beneït Jacob, i que l’havia enviat a Padan- Aram perquè hi prengués muller d’allà, i que en beneir-lo li havia manat, dient: No prenguis muller de les lles de Canaan,
7 i que Jacob havia obeït el seu pare i la seva mare, i se n’havia anat a Padan-Aram.
8 I Esaú va veure que les lles de Canaan eren mal considerades als ulls del seu pare Isaac.
9 I Esaú se n’anà a Ismael, i prengué per muller Mahalat, lla d’Ismael, ll d’Abraham, germana de Nebaiot, a més de les mullers que ja tenia.
10 I Jacob sortí de Beerxeba i se n’anà a Haran.
11 Iestrobàenunlloc,ihivapas- sar la nit perquè el sol s’havia post; i agafà una de les pedres del lloc, se la posà per capçal i s’ajagué a dormir en aquell lloc.
12 I somnià, i heus aquí, una escala posada sobre la terra, i el capdamunt de la qual tocava als cels, i, heus aquí, uns àngels de Déu pujaven i baixaven.
13 I heus aquí, Jahveh era dret al capdamunt, i digué: Jo sóc Jahveh, el Déu d’Abraham, el teu pare, i el Déu d’Isaac. La terra on estàs ajagut, te la donaré a tu i a la teva llavor;
14 i la teva llavor serà com la pols de la terra, i t’escamparàs a l’oest i al’est,ialnordialsud;itotesles famílies de la terra seran beneïdes en tu i en la teva llavor.
15 Iheusaquí,josócambtu,iet guardaré a tot arreu on vagis, i et tornaré a aquesta terra, perquè no
28
I Isaac cridà Jacob i el beneí, i
li manà i li digué: No prenguis muller de les lles de Canaan.
2 Alça’t, vés a Padan-Aram, a casa de Betuel, el pare de la teva mare, i pren-te d’allà una muller de les lles de Laban, germà de la teva mare.
3 I que el Déu Totpoderós et beneeixi, i que et faci fructífer i et multipliqui, i esdevinguis un aplec de pobles;
4 i que et doni la benedicció d’Abraham, a tu i a la teva llavor
28:3 hebreu, El-Xadai 28:12 Jn 1:51; He 1:14
28:13 Ps 121:5
39


   37   38   39   40   41