Page 391 - Biblia Català TBS
P. 391

18 m’alliberà del meu poderós enemic, dels qui m’odiaven, perquè eren més forts que jo.
19 Em confrontaven el dia de la meva calamitat, però Jahveh era el meu suport,
20 i em portà a un lloc ample, em rescatà, perquè es complagué en mi. 21 Jahveh m’ha recompensat d’acord amb la meva justícia, m’ha retribuït d’acord amb la puresa de les meves mans,
22 perquè he guardat els camins de Jahveh, i no he obrat malvadament contra el meu Déu;
23 perquè tots els seus judicis eren davant meu, i no m’he desviat dels seus estatuts;
24 i he estat íntegre amb ell, i m’he guardat de la meva iniquitat;
25 i Jahveh m’ha recompensat d’acord amb la meva justícia, d’acord amb la meva puresa enfront dels seus ulls.
26 Amb el misericordiós, tu ets mi- sericordiós; amb el valent íntegre, tu ets íntegre;
27 amb el sincer, tu ets sincer; i amb el tort, tu et mostres sagaç.
28 I el poble a igit, tu el salves; però el teus ulls són damunt dels homes altius, per abaixar-los.
29 Perquè tu ets la meva llàntia, Jahveh: i Jahveh il·lumina la meva tenebra.
30 Perquè amb tu corro contra una tropa, amb el meu Déu salto un mur. 31 El camí de Déu és perfecte: el par- lar de Jahveh és pur. Ell és un escut per a tots els qui con en en ell.
32 Perquè, ¿qui és Déu fora de Jahveh, i qui és la Roca, fora del nos- tre Déu?
33 Déu és la meva força i el meu poder, i em fa perfecte el meu camí.
34 Fa els meus peus semblants als de les daines, i em posa sobre els meus llocs alts.
22:34 Ha 3:19
2 Samuel 22
35 M’ensinistra les mans per al com- bat, i els meus braços tensen l’arc de bronze.
36 I tu em dónes l’escut de la teva salvació, i la teva benevolència m’engrandeix.
37 Tu allargues el meu pas sota meu, i els meus turmells no rellisquen.
38 Persegueixo els meus enemics i els extermino, i no torno  ns que els destrueixo.
39 I els destrueixo i els colpejo, i no s’aixequen, i cauen sota els meus peus.
40 I em cenyeixes de força per a la batalla, doblegues sota meu els que s’alcen contra mi.
41 I em dónes el clatell dels meus enemics, destrueixo els qui m’odien. 42 Miren, però ningú no els salva; criden a Jahveh, però no els respon. 43 I els desfaig com la pols de la terra, els trepitjo com el fang dels carrers, els escampo.
44 I tu m’alliberes de les controvèr- sies del meu poble, tu em poses com a cap de les nacions: un poble que no coneixia, ells em serveixen.
45 Els  lls de l’estranger  ngeixen obeir-me, tan aviat com m’escolten, m’obeeixen.
46 Els  lls de l’estranger s’afeblei- xen, i surten tremolant dels seus llocs tancats.
47 Jahveh viu! Que sigui beneïda la meva Roca! Que sigui exalçat Déu, la Roca de la meva salvació!
48 El Déu que em venja, i subjuga pobles sota meu,
49 i em deslliura dels meus enemics. I tu m’alces per damunt dels qui s’alcen contra mi: tu m’alliberes de l’home violent.
50 Per això et donaré gràcies entre les nacions, Jahveh, i lloaré el teu Nom.
51 Ell magni ca les victòries del seu rei, i fa misericòrdia al seu ungit, a David i al seu llinatge per sempre.
383


   389   390   391   392   393