Page 394 - Biblia Català TBS
P. 394

2 Samuel 24
en la teva terra, o tres mesos fugint davant dels teus adversaris i essent perseguit per ells, o que hi hagi tres dies de pesta en la teva terra? Ara, discerneix i considera el que haig de respondre al qui m’ha enviat.
14 I David digué a Gad: Estic molt a igit. Caiguem, doncs, en la mà de Jahveh, perquè són moltes les seves compassions, i que jo no caigui pas en la mà de l’home.
15 Jahveh, doncs, envià una pesta a Israel des del matí  ns al temps assenyalat, i moriren del poble, des de Dan  ns a Beerxeba, setanta mil homes.
16 I l’àngel estengué la seva mà contra Jerusalem per destruir-la, i Jahveh es penedí del mal, i digué a l’àngel que destruïa el poble: Prou, atura ara la teva mà. I l’àngel de Jahveh era vora l’era d’Aravna, el jebuseu.
17 I David parlà a Jahveh, en veure l’àngel que colpia el poble, i digué: Heus aquí, jo he pecat, i jo he actuat perversament. ¿Però aquestes ovelles què han fet? Sigui, et prego, la teva mà contra mi i contra la casa del meu pare.
18 I aquell dia Gad vingué a David, i li digué: Puja, aixeca un altar a Jahveh a l’era d’Aravna, el jebuseu.
19 I David pujà, d’acord amb la paraula de Gad, tal com Jahveh ho havia manat.
20 I Aravna mirà, i veié el rei i els seus servents venint a ell, i Aravna sortí, i s’inclinà davant del rei, de cara a terra.
21 I Aravna digué: ¿Per quina raó ha vingut el meu senyor el rei al seu servent? I David respongué: Per comprar-te l’era, per edi car-hi un altar a Jahveh, a   d’aturar la plaga de sobre el poble.
22 I Aravna digué a David: Que el meu senyor el rei prengui i ofereixi en holocaust allò que sembli bé als seus ulls; mira, vet aquí els bous per a l’holocaust, i els instruments de batre i els arreus dels bous per a la llenya. 23 Tot això, oh rei, Aravna ho dóna al rei. I Aravna digué al rei: Jahveh, el teu Déu, et sigui propici!
24 I el rei digué a Aravna: No, sinó que certament t’ho compraré pel seu preu, perquè no faré pas pujar a Jahveh, el meu Déu, holocaustos de franc. I David comprà l’era i els bous per cinquanta xèquels de plata.
25 I David edi cà allà un altar a Jahveh, i oferí holocaustos i sacri cis de pau. I Jahveh fou propici envers la terra, i la plaga fou aturada de sobre Israel.
386


   392   393   394   395   396