Page 395 - Biblia Català TBS
P. 395

1I el rei David era vell i avançat en dies, i el cobriren amb roba, però no s’escalfava.
2 I els seus servents li digueren: Que cerquin per al meu senyor el rei una jove verge, que estigui davant del rei, i li faci companyia, i s’ajegui al teu pit, i que el meu senyor el rei tingui escalfor.
3 I cercaren una jove bonica per tot el territori d’Israel, i trobaren Abisag, la xunemita, i la portaren al rei.
4 I la jove era molt bonica, i feia companyia al rei, i el servia; però el rei no la va conèixer.
5 I Adonies,  ll d’Haguit, s’aixecà dient: Jo regnaré. I es procurà un carro i cavalls, i cinquanta homes corrien al seu davant.
6 I el seu pare no el volgué disgus- tar mai, demanant-li: Per què fas això? I ell també era ben plantat; i Haguit l’havia infantat després d’Absalom.
7 I col·laborava amb Joab,  ll de Seruià, i amb el sacerdot Abiatar, i ells ajudaven Adonies.
8 Però el sacerdot Sadoc, i Benaià,  ll de Jehoiadà, i el profeta Natan, i Ximí, i Reí, i els valents que tenia David, no estaven amb Adonies.
9 I Adonies sacri cà ovelles i bous i animals engreixats prop d’Eben-Azohèlet, que és vora Enroguel; i convidà tots els seus ger- mans, els  lls del rei, i tots els homes de Judà, servents del rei.
10 Però no convidà el profeta Natan, ni Benaià, ni els valents, ni el seu germà Salomó.
1:5 2Sa 3:4
11 I Natan parlà a Betsabé, mare de Salomó, dient: ¿No has escoltat que Adonies,  ll d’Haguit, s’ha procla- mat rei, i el nostre senyor David no ho sap?
12 Ara doncs, vine, deixa’m aconse- llar-te, et prego, i salvaràs la teva vida i la vida del teu  ll Salomó.
13 Vés i presenta’t al rei David, i digues-li: Senyor meu, oh rei, ¿no vas jurar a la teva serventa, dient: Certament Salomó, el teu  ll, regnarà després de mi i seurà en el meu tron? Per què, doncs, s’ha proclamat rei Adonies?
14 Heus aquí, mentre tu encara par- lis allà amb el rei, jo entraré rere teu, i con rmaré les teves paraules.
15 I Betsabé es presentà al rei, a la cambra interior, i el rei era molt vell, i Abisag, la xunemita, servia el rei. 16 I Betsabé es prosternà i s’inclinà davant del rei. I el rei digué: Què vols?
17 I ella li digué: Senyor meu, tu vas jurar a la teva serventa per Jahveh, el teu Déu: Certament el teu  ll Salomó regnarà després de mi, i ell seurà en el meu tron.
18 I heus aquí, ara Adonies s’ha pro- clamat rei; i ara, el meu senyor el rei, tu encara no ho saps.
19 I ha sacri cat bous i animals engreixats i ovelles en abundància, i ha convidat tots els  lls del rei i el sacerdot Abiatar, i Joab, el capità de l’exèrcit, però no ha convidat Salomó, el teu servent.
20 I tu, senyor meu, oh rei, els ulls de tot Israel estan sobre teu, perquè els declaris qui ha de seure sobre el
Primer llibre dels Reis
387


   393   394   395   396   397