Page 41 - Biblia Català TBS
P. 41

19 I Laban digué: És millor que te la doniatuquenopasqueladonia un altre home. Estigues-te amb mi. 20 I Jacob serví per Raquel durant set anys, i li semblaren com uns quants dies, per l’amor que li tenia.
21 I Jacob digué a Laban: Dóna’m la meva muller, perquè s’han complert els meus dies, i podré entrar a ella. 22 I Laban reuní tots els homes del lloc, i va fer un banquet.
23 I s’esdevingué que al vespre prengué la seva lla Lia i la dugué a ell, i ell entrà a ella.
24 I Laban donà la seva criada Zilpà a la seva lla Lia, com a criada.
25 I s’esdevingué que al matí, heus aquí, era Lia. I ell digué a Laban: Què és això que m’has fet? ¿No és per Raquel que t’he servit? Per què m’has enganyat?
26 I Laban digué: A la nostra terra, no es fa així de donar la lla més jove abans que la primogènita.
27 Compleix la setmana nupcial d’aquesta, i et donarem també aquesta altra pel servei que em faràs durant set anys més.
28 I Jacob ho féu així, i complí aquesta setmana, i li donà la seva lla Raquel per muller.
29 I Laban donà la seva criada Bilhà com a criada de la seva lla Raquel. 30 I ell entrà també a Raquel, i també estimà Raquel més que Lia. I estigué al servei de Laban encara uns altres set anys.
31 I Jahveh veié que Lia era odiada, i obrí la seva matriu, però Raquel era estèril.
32 I Lia va concebre i infantà un ll i anomenà el seu nom Rubèn, perquè digué: Això és que Jahveh ha vist la meva a icció, ara el meu marit m’estimarà.
33 I va concebre novament i infantà un ll, i digué: Jahveh ha escoltat que era odiada, per això m’ha donat
29:20 Os 12:12
Gènesi 29, 30
també aquest ll. I anomenà el seu nom Simeó.
34 I va concebre novament i infantà un ll, i digué: Ara, aquesta vegada, el meu marit estarà molt unit amb mi, perquè li he infantat tres lls. Per això anomenà el seu nom Leví.
35 I va concebre encara i infantà un ll, i digué: Aquesta vegada lloaré Jahveh. Per això anomenà el seu nom Judà. I parà d’infantar.
30
de la seva germana; i digué a Jacob: Dóna’m lls, si no em moriré.
2 I la ira de Jacob es va encendre contra Raquel, i li digué: ¿Sóc jo en el lloc de Déu, que t’ha refusat el fruit del ventre?
3 I ella digué: Aquí tens la meva serventa Bilhà, entra a ella, i que ella infanti sobre els meus genolls, i a través d’ella jo també tindré lls.
4 I li donà la seva serventa Bilhà per muller, i Jacob entrà a ella.
5 I Bilhà va concebre, i va infantar un ll a Jacob.
6 I Raquel digué: Déu m’ha fet justícia, i també ha escoltat la meva veu, i m’ha donat un ll. Per això anomenà el seu nom Dan.
7 I Bilhà, criada de Raquel, tornà a concebre i va infantar un segon ll a Jacob.
8 I Raquel digué: Amb lluites enor- mes he lluitat amb la meva germana, i he guanyat. I anomenà el seu nom Neftalí.
9 Quan Lia veié que havia deixat de tenir lls, ella va prendre la seva criada Zilpà i la donà a Jacob per muller.
10 I Zilpà, la criada de Lia, infantà un ll a Jacob.
11 I Lia digué: Sóc afortunada! I anomenà el seu nom Gad.
12 I Zilpà, la criada de Lia, infantà un segon ll a Jacob.
I Raquel veié que no donava
 lls a Jacob, i tingué enveja
41


   39   40   41   42   43