Page 414 - Biblia Català TBS
P. 414

1 Reis 11
19 I Adad fou molt afavorit pel Faraó, i li donà per muller la germa- na de la seva muller, la germana de la reina Tahpenés.
20 I la germana de Tahpenés li va infantar Guenubat, el seu  ll, i Tahpenés el deslletà a la casa del Faraó; i Guenubat era a casa del Faraó, entre els  lls de Faraó.
21 I Adad s’assabentà a Egipte que David s’havia adormit amb els seus pares, i que Joab, el capità de l’exèrcit, era mort; i Adad digué al Faraó: Envia-m’hi, i aniré a la meva terra.
22 I el Faraó li digué: ¿Què et falta amb mi perquè, heus aquí, vulguis anar-te’n a la teva terra? I digué: Res, però deixa’m marxar de tota manera.
23 I Déu va aixecar-li un altre adversa- ri: Rezon,  ll d’Eliadà, que havia fugit d’Adadèzer, rei de Sobà, el seu amo; 24 i aplegà homes amb ell; i aquest esdevingué capità d’una tropa quan David derrotà els de Sobà; i se n’havien anat a Damasc, i s’hi esta- bliren; i regnà a Damasc.
25 I fou un adversari d’Israel tots els dies de Salomó, fou un altre mal afegit al d’Adad, perquè detestava Israel, i regnà sobre Aram.
26 I Jeroboam,  ll de Nebat, un efra- tita de Seredà –i el nom de la seva mare era Seruà, una dona viuda–, un servent de Salomó, també aixecà la mà contra el rei.
27 I aquest fou el motiu pel qual aixecà la mà contra el rei: Salomó construí Mil·ló, i cobrí el fossat de la ciutat de David, el seu pare;
28 i Jeroboam era un home valerós, i Salomó, veient que el jove feia la feina, li encarregà la inspecció de tota la casa de Josep.
29 I s’esdevingué en aquell temps, quan Jeroboam sortí de Jerusalem, que el trobà pel camí el profeta Ahià de Siló, el qual anava cobert amb un
11:23 2Sa 8:3 406
mantell nou; i tots dos eren sols al camp.
30 I Ahià prengué el mantell nou que portava sobre ell, i el dividí en dotze trossos,
31 i digué a Jeroboam: Pren-te’n deu trossos, perquè així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Heus aquí, jo divideixo el regne de la mà de Salomó, i te’n dono deu tribus;
32 i ell tindrà una tribu, en conside- ració al meu servent David, i en con- sideració a Jerusalem, la ciutat que he escollit de totes les tribus d’Israel. 33 Perquè m’han abandonat, i s’han inclinat a Aixtoret, deessa dels sido- nis, a Quemoix, déu de Moab, i a Milcom, déu dels  lls d’Ammon; i no han caminat en els meus camins per fer el que és recte als meus ulls, i per guardar els meus estatuts i els meus judicis, com ho féu David, el seu pare.
34 Però no prendré tot el reialme de la seva mà, perquè el mantindré com a príncep tots els dies de la seva vida, en consideració al meu servent David, que jo vaig escollir, que guar- dà els meus manaments i els meus estatuts.
35 Però jo prendré el reialme de la mà del seu  ll, i te’l donaré a tu, les deu tribus.
36 I al seu  ll li donaré una tribu, a   que el meu servent David tingui una llàntia tots els dies davant meu a Jerusalem, la ciutat que jo m’he escollit per posar-hi el meu Nom.
37 I et prendré, i regnaràs sobre tot el que la teva ànima desitgi, i seràs rei sobre Israel.
38 I s’esdevindrà, si tu escoltes tot el que et manaré, i camines en els meus camins, i fas el que és recte als meus ulls, per guardar els meus estatuts i els meus manaments, com havia fet el meu servent David, que jo seré amb tu i t’edi caré una casa ferma, com la vaig edi car a David, i et donaré Israel.


   412   413   414   415   416