Page 423 - Biblia Català TBS
P. 423

anà, i sojornà al torrent de Querit, que és enfront del Jordà.
6 I els corbs li portaven pa i carn al matí, i pa i carn al vespre; i bevia del torrent.
7 I s’esdevingué, al cap d’un temps, que el torrent s’assecà, perquè no hi havia hagut pluja al país.
8 I la paraula de Jahveh vingué a ell, dient:
9 Aixeca’t, vés a Sarepta que és a Sidó, i sojornaràs allà; heus aquí, he manat a una viuda d’allà que et proveeixi.
10 I s’alçà i se n’anà a Sarepta, i arribà a l’entrada de la ciutat. I, heus aquí, allà hi havia una dona viuda que plegava llenya, i la cridà i digué: Porta’m, si us plau, una mica d’aigua en un got, i beuré.
11 I quan ella anava a agafar-la, ell la cridà, i digué: Porta’m, si us plau, un mos de pa en la teva mà.
12 I ella digué: Viu Jahveh, el teu Déu, que no tinc cap cóc de pa; només tinc un grapat de farina a la gerra, i una mica d’oli en una ampolla. I, heus aquí, ara arreplego dos trossos de llenya, i aniré i ho prepararé per a mi i per al meu  ll, i ens ho menjarem, i morirem.
13 I Elies li digué: No tinguis por. Vés, fes segons la teva paraula, però primer fes-me’n una coca petita, i porta-me-la. I per a tu i per al teu  ll en faràs després,
14 perquè així diu Jahveh, el Déu d’Israel: La gerra de farina no s’acabarà i l’ampolla d’oli no minva- rà,  ns al dia que Jahveh doni pluja sobre la faç de la terra.
15 I ella hi anà, i féu d’acord amb la paraula d’Elies. I ella menjà, ella i ell, i casa d’ella molts dies:
16 la gerra de farina no s’acabà i l’ampolla d’oli no minvà, d’acord amb la paraula de Jahveh que havia parlat per mitjà d’Elies.
17:9 Lc 4:25, 26
1 Reis 17, 18
17 I s’esdevingué, després d’aquestes coses, que el  ll de la dona, la mes- tressa de la casa, emmalaltí, i la seva malaltia era molt greu,  ns que no hi hagué alè en ell.
18 I ella digué a Elies: ¿Què hi ha entre jo i tu, home de Déu? ¿Has vin- gut a mi per fer-me recordar la meva iniquitat, i per fer morir el meu  ll? 19 I ell li digué: Dóna’m el teu  ll. Iellelvaagafardelseusi,ielpujà a la cambra de dalt on ell vivia, i l’estirà damunt del seu llit,
20 i invocà Jahveh, i digué: Jahveh, Déu meu, ¿també has a igit la viuda amb qui sojorno, fent morir el seu  ll?
21 I es va estendre sobre el noi tres vegades, i invocà Jahveh, i digué: Jahveh, Déu meu, que torni, et prego, l’ànima d’aquest noi dins de l’interior d’ell.
22 I Jahveh escoltà la veu d’Elies, i l’ànima del noi tornà dins de l’interior d’ell, i visqué.
23 I Elies agafà el noi, i el baixà de la cambra de dalt de la casa, i el donà a la seva mare; i Elies digué: Mira, el teu  ll viu.
24 I la dona digué a Elies: Ara en això conec que ets un home de Déu, i que la paraula de Jahveh en la teva boca és veritat.
18
I passaren molts dies, i la pa-
raula de Jahveh vingué a Elies l’any tercer, dient: Vés, presenta’t a Acab, i jo donaré pluja sobre la faç de la terra.
2 I Elies anà a presentar-se a Acab. I la fam era greu a Samaria.
3 I Acab cridà Obadià, que era sobre la casa, i Obadià era molt temorós de Jahveh.
4 I s’esdevingué, quan Jezabel exterminava els profetes de Jahveh, que Obadià va prendre cent profetes i els amagà, en dos grups de cinquan- ta, en una cova, i els proveí de pa i aigua.
415


   421   422   423   424   425