Page 429 - Biblia Català TBS
P. 429

vors la teva vida respondrà per la seva vida, o pagaràs un talent de plata.
40 I s’esdevingué, mentre el teu ser- vent estava ocupat aquí i allà, que aquell presoner va desaparèixer. I el rei d’Israel li digué: Aquesta és la teva sentència, tu mateix l’has decidida.
41 I ell s’afanyà, i es tragué la bena de sobre els ulls, i el rei d’Israel s’adonà que era un dels profetes.
42 I li digué: Així diu Jahveh: Com que has deixat marxar de la teva mà l’home que jo havia consagrat a l’extermini, la teva vida respondrà per la seva vida, i el teu poble pel seu poble.
43 I el rei d’Israel se’n va anar a casa seva sorrut i emmurriat, i entrà a Samaria.
1 Reis 20, 21
7 I la seva muller Jezabel li digué: ¿Fas tu de rei ara sobre el reialme d’Israel? Aixeca’t, menja pa, i alegra el teu cor; jo et donaré la vinya de Nabot de Jizreel.
8 I ella va escriure cartes en nom d’Acab, i les segellà amb el segell d’ell, i envià les cartes als ancians i als nobles que hi havia en la ciutat d’ell, els que vivien amb Nabot.
9 I ella escriví a les cartes, dient: Proclameu un dejuni, i feu seure Nabot al davant del poble;
10 i feu seure dos homes,  lls de Belial, davant d’ell que testi quin contra ell, dient: Tu has maleït Déu i el rei. I feu-lo sortir, i apedregue-lo  ns que mori.
11 I els homes de la ciutat d’ell, els ancians i els nobles que vivien a la ciutat d’ell, feren tal com Jezabel els havia manat, com estava escrit a les cartes que ella els havia enviat.
12 Proclamaren un dejuni, i feren seure Nabot al davant del poble;
13 i dos homes,  lls de Belial, vin- gueren i segueren davant d’ell, i aquells homes de Belial testi ca- ren contra Nabot davant del poble, dient: Nabot ha maleït Déu i el rei. I el feren sortir de la ciutat, i l’apedregaren  ns a morir.
14 I enviaren a dir a Jezabel: Nabot ha estat apedregat, i és mort.
15 I s’esdevingué, quan Jezabel escol- tà que Nabot havia estat apedregat i que era mort, que Jezabel digué a Acab: Aixeca’t, i pren possessió de la vinya de Nabot de Jizreel, que no va voler donar-te per diners, perquè Nabot ja no és viu, perquè és mort.
16 I s’esdevingué, quan Acab es- coltà que Nabot era mort, que Acab s’aixecà per baixar a la vinya de Nabot de Jizreel, per prendre’n pos- sessió.
17 I la paraula de Jahveh vingué a Elies, el tixbita, dient:
21
Jizreel tenia una vinya a Jizreel, vora el palau d’Acab, rei de Samaria.
2 I Acab parlà a Nabot, dient: Dóna’m la teva vinya i em servirà d’hort de verdures, perquè és a prop de casa meva, i jo et donaré a canvi una vinya millor que aquesta; o, si ho prefereixes, et donaré el seu preu en plata.
3 I Nabot digué a Acab: Lluny sigui de mi, per Jahveh, de donar-te l’heretat dels meus pares!
4 I Acab entrà a casa seva emmur- riat i sorrut a causa de la paraula que Nabot de Jizreel li havia parlat, perquè li havia dit: No et donaré l’heretat dels meus pares. I s’ajagué al seu llit, i girà la seva cara, i no menjà pa.
5 I la seva muller Jezabel vingué a ell, i li parlà: ¿Per què està emmurri- at el teu esperit, i no menges pa?
6 I ell li digué: Perquè he parlat amb Nabot de Jizreel, i li he dit: Dóna’m la teva vinya per diners, o si ho pre- fereixes, et donaré una altra vinya en lloc seu. I ell m’ha respost: No et donaré la meva vinya.
21:3 Nm 36:7
I s’esdevingué, després
d’aquestes coses, que Nabot de
421


   427   428   429   430   431