Page 431 - Biblia Català TBS
P. 431

portal de Samaria; i tots els profetes profetitzaven davant d’ells.
11 I Sidquià,  ll de Quenaanà, s’ha- via fet uns corns de ferro, i deia: Així diu Jahveh: Amb aquests corns en- vestiràs els arameus  ns que siguin consumits.
12 I tots els profetes profetitzaven igualment, dient: Puja a Ramot- Galaad, i tindràs la victòria, i Jahveh la lliurarà a la mà del rei.
13 I el missatger que havia anat a cridar Micàiehu, li parlà, dient: Heus aquí, ara, les paraules dels profetes són unànimement favorables al rei; que la teva paraula sigui, et prego, com la paraula d’un d’ells, que parlis favorablement.
14 I Micàiehu digué: Viu Jahveh, només allò que Jahveh em digui, això parlaré.
15 I vingué al rei, i el rei li digué: Micàiehu, ¿anirem a Ramot-Galaad a la batalla, o me n’abstindré? I ell li digué: Puja, i aconseguiràs la victò- ria, i Jahveh la lliurarà a la mà del rei.
16 I el rei li digué: ¿Quantes vega- des jo t’hauré d’adjurar que no em diguis res més que la veritat en Nom de Jahveh?
17 I el profeta Micàiehu digué: He vist tot Israel escampat sobre les muntanyes com ovelles que no tenen pastor. I Jahveh ha dit: Aquests no tenen senyor, que cadascú se’n torni en pau a casa seva.
18 I el rei d’Israel digué a Josafat: ¿No t’havia dit que no em profetitza- ria bé, sinó mal?
19 I Micàiehu digué: Per això, escolta la paraula de Jahveh: He vist Jahveh assegut al seu tron, i tot l’exèrcit dels cels dret a la seva dreta i a la seva esquerra.
20 I Jahveh ha dit: ¿Qui persuadirà Acab, perquè pugi i caigui a Ramot- Galaad? I l’un deia així, i l’altre deia aixà.
22:12 Ez 13:6-9
1 Reis 22
21 I l’esperit ha sortit, i s’ha posat dret davant Jahveh, i ha dit: Jo el persuadiré. I Jahveh li ha dit: Amb què?
22 I ha dit: Sortiré, i seré un esperit de mentida en la boca de tots els seus profetes. I Déu digué: El per- suadiràs, i també prevaldràs; surt, i fes-ho així.
23 I ara, heus aquí, Jahveh ha posat l’esperit de mentida en la boca de tots aquests els teus profetes, i Jahveh ha decretat el mal contra tu.
24 I Sidquià,  ll de Quenaanà, s’atansà i colpí Micàiehu a la galta, i digué: ¿Com és que l’Esperit de Jahveh ha marxat de mi per parlar amb tu?
25 I Micàiehu digué: Heus aquí, tu mateix ho veuràs aquell dia, quan aniràs de cambra en cambra per amagar-te.
26 I el rei d’Israel digué: Agafa Micàiehu, i torna’l a Amon, el go- vernador de la ciutat, i a Joaix,  ll del rei;
27 i diràs: Així diu el rei: Poseu aquest a la casa d’empresonament, i feu-li menjar pa d’angoixa i aigua d’angoixa,  ns que jo torni en pau. 28 I Micàiehu digué: Si aconseguei- xes de tornar en pau, Jahveh no haurà parlat per mi. I també digué: Escolteu-ho, tots els pobles.
29 I el rei d’Israel pujà amb Josafat, rei de Judà, a Ramot-Galaad.
30 I el rei d’Israel digué a Josafat: Jo em disfressaré i aniré a la bata- lla; i tu, posa’t els teus vestits. I el rei d’Israel es disfressà, i anà a la batalla.
31 I el rei d’Aram manà als seus trenta-dos comandants dels carros que tenia amb ell, dient: No comba- teu contra petit ni gran, sinó contra el rei d’Israel solament.
32 I s’esdevingué, quan els coman- dants dels carros veieren Josafat,
423


   429   430   431   432   433