Page 434 - Biblia Català TBS
P. 434

2 Reis 1, 2
–¿és que no hi ha Déu a Israel per consultar la seva paraula?– per això, d’aquest llit on has pujat, no en bai- xaràs, perquè morint moriràs.
17 I Ahazià morí, segons la paraula de Jahveh que Elies havia parlat. I l’any segon de Joram,  ll de Josafat, rei de Judà, Jehoram regnà al seu lloc, perquè no tenia cap  ll.
18 I la resta dels fets d’Ahazià, el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
2I s’esdevingué, quan Jahveh vol- gué fer pujar al cel Elies en un remolí, que Elies i Eliseu sortiren de Guilgal.
2 I Elies digué a Eliseu: Estigues-te aquí, si us plau, perquè Jahveh m’ha enviat a Betel. I Eliseu respongué: Viu Jahveh, i viu la teva ànima, que no et deixaré. I baixaren a Betel.
3 I els  lls dels profetes que eren a Betel sortiren a trobar Eliseu, i li digueren: ¿Saps que avui Jahveh s’endurà el teu senyor per damunt del teu cap? I ell digué: Sí, jo també ho sé; calleu.
4 I Elies li digué: Eliseu, estigues-te aquí, si us plau, perquè Jahveh m’ha enviat a Jericó. I ell digué: Viu Jahveh, i viu la teva ànima, que no et deixaré. I arribaren a Jericó.
5 I els  lls dels profetes que eren a Jericó sortiren a trobar Eliseu, i li digueren: ¿Saps que avui Jahveh s’endurà el teu senyor per damunt del teu cap? I ell digué: Sí, jo també ho sé; calleu.
6 I Elies li digué: Estigues-te aquí, si us plau, perquè Jahveh m’ha enviat al Jordà. I ell digué: Viu Jahveh, i viu la teva ànima, que no et deixaré. I hi anaren tots dos.
7 I cinquanta homes dels  lls dels profetes hi anaren, i restaren drets enfront d’ells a la llunyania, i tots dos restaren drets vora el Jordà.
8 I Elies agafà el seu mantell, i l’enrotllà, i colpí les aigües, i es
dividiren a banda i banda, i tots dos passaren sobre terra eixuta.
9 I s’esdevingué, quan hagueren passat, que Elies digué a Eliseu: Demana el que vols que faci per tu, abans que sigui endut del teu costat. I Eliseu digué: Doncs, et demano que hi hagi una doble porció del teu esperit sobre mi.
10 I digué: Has demanat una cosa difícil. Si em veus quan jo sigui endut del teu costat, et serà concedit; però si no, no et serà concedit.
2:8 Js 3:14-17 2:9 Nm 11:25 2:16 1Re 18:12; Fets 8:39 426
I s’esdevingué, mentre camina-
11
ven i parlaven, que, heus aquí, un carro de foc, i cavalls de foc, els separaren l’un de l’altre, i Elies fou pujat als cels en un remolí.
12 I Eliseu ho veié, i cridà: Pare meu, pare meu, el carro d’Israel i els seus cavallers! I no el tornà a veure. I agafà els seus vestits, i els esquinçà en dos trossos.
13 I recollí el mantell d’Elies que li caigué de damunt d’ell, i tornà, i es posà dret a la riba del Jordà.
14 I agafà el mantell d’Elies que li caigué de damunt d’ell, i colpí les aigües, i digué: On és Jahveh, el Déu d’Elies? I quan ell, igualment, colpí les aigües, es dividiren a banda i banda, i Eliseu travessà.
15 I els  lls dels profetes que eren a Jericó el veieren des l’altra banda, i digueren: L’esperit d’Elies ha restat sobre Eliseu. I vingueren a trobar-lo, i s’inclinaren  ns a terra davant d’ell,
16 i li digueren: Heus aquí, ara hi ha amb els teus servents cinquanta homes, homes valents; que vagin ara i cerquin el teu senyor, no sigui que l’Esperit de Jahveh l’hagi aixecat i l’hagi llançat damunt d’una munta- nya o en alguna vall. I digué: No hi envieu ningú.
17 Però li insistien,  ns que se’n sentí avergonyit, i digué: Envieu! I


   432   433   434   435   436