Page 44 - Biblia Català TBS
P. 44

Gènesi 31
21 I fugí amb tot el que tenia; i s’alçà i creuà el riu, i es dirigí vers la muntanya de Galaad.
22 I al cap de tres dies, feren saber a Laban que Jacob havia fugit.
23 I prengué els seus germans amb ell, i el perseguí durant set jornades de camí, i l’atrapà a la muntanya de Galaad.
24 I Déu vingué a Laban, l’arameu, en un somni de nit, i li digué: Guarda’t de dir a Jacob res de bo ni de dolent.
25 I Laban atrapà Jacob. I Jacob havia plantat la seva tenda a la mun- tanya, i Laban la plantà amb els seus germans a la muntanya de Galaad. 26 I Laban digué a Jacob: ¿Què has fet, que m’has enganyat i t’has endut les meves  lles com a presoneres de l’espasa?
27 ¿Per què has fugit d’amagat, i m’has enganyat, i no m’ho has fet saber? T’hauria acomiadat amb ale- gria i cançons, amb tamborí i amb cítara.
28 I no m’has deixat besar els meus  lls i les meves  lles! Ara has fet una ximpleria!
29 Tinc poder a la meva mà per fer- vos mal, però el Déu del vostre pare em va parlar anit, dient: Guarda’t de dir a Jacob res de bo ni de dolent.
30 Ara doncs, si has marxat perquè tenies molta enyorança de la casa del teu pare, per què has robat els meus déus?
31 I Jacob respongué i digué a Laban: Perquè tenia por, perquè em deia que potser em prendries per força les teves  lles.
32 Però qualsevol a qui trobis els teus déus, no viurà pas. Davant dels nostres germans, inspecciona el que tinc, i pren ço teu. Però Jacob no sabia que Raquel els havia robats.
33 I Laban entrà a la tenda de Jacob, ialatendadeLia,ialatendadeles
dues criades, però no hi trobà res. I sortí de la tenda de Lia, i entrà a la tenda de Raquel.
34 I Raquel havia agafat els ídols domèstics, i els havia posat dins del bast del camell, i s’hi havia assegut al damunt. I Laban escorcollà tota la tenda, però no hi trobà res.
35 I ella digué al seu pare: Que no li sàpiga greu al meu senyor, si no em puc aixecar davant vós perquè tinc el costum de les dones. I ell els cercà, però no trobà els ídols domès- tics.
36 I Jacob s’enfadà i discutí amb Laban. I Jacob va respondre i va dir a Laban: ¿Quina ha estat la meva transgressió, quin el meu pecat per- què em persegueixis tan furiosa- ment?
37 Car has escorcollat tots el meus béns. Què has trobat de tots els béns de casa teva? Posa-ho aquí davant dels meus germans i dels teus ger- mans, i que ells decideixin entre nosaltres dos!
38 Aquests vint anys que he estat amb tu, les teves ovelles i les teves cabres mai no han avortat, i no m’he menjat els moltons del teu ramat.
39 No t’he portat els animals trosse- jats per les feres, jo mateix els paga- va; i tu em reclamaves de la meva màelqueemrobavendediaielque em robaven de nit;
40 la calor em devorava de dia i el fred de nit, i el son em fugia dels ulls. 41 He estat aquests vint anys a casa teva, t’he servit catorze anys per les teves dues  lles, i sis anys pel teu ramat, i has canviat deu vegades el meu sou.
42 Si el Déu del meu pare, el Déu d’Abraham, i el Temor d’Isaac, no hagués estat amb mi, ben cert que ara m’hauries acomiadat amb les mans buides! Però Déu ha vist la meva a icció i el treball de les meves mans, i anit t’ha reprès.
44


   42   43   44   45   46