Page 441 - Biblia Català TBS
P. 441

i se’n van tornar al seu senyor. I les bandes d’arameus no tornaren a venir a la terra d’Israel.
24 I després d’això, s’esdevingué que Benadad, rei d’Aram, aplegà tot el seu exèrcit, i pujà, i assetjà Samaria.
25 I hi hagué una gran fam a Samaria. I, heus aquí, l’havien asset- jat de tal manera que el cap d’un ase valia vuitanta peces de plata, i un quart de cab de fem de colom valia cinc peces de plata.
26 I s’esdevingué, quan el rei d’Israel passava damunt la mura- lla, que una dona el cridà, dient: Ajuda’ns, senyor meu, oh rei!
27 I ell respongué: Si Jahveh no t’ajuda, d’on vols que t’ajudi jo? De l’era o del cup?
28 I el rei li digué: Què et passa? I ella digué: Aquesta dona em digué: Porta el teu  ll, i ens el menjarem avui, i demà ens menjarem el meu  ll.
29 Ivamcoureelmeu ll,iensel vam menjar. I l’endemà li vaig dir: Porta el teu  ll, i ens el menjarem; però ella amagà el seu  ll.
30 I s’esdevingué, en escoltar el rei les paraules d’aquella dona, que s’esquinçà els vestits. I ell passava damunt la muralla, i el poble veié que, heus aquí, portava roba de sac per dins, sobre la seva carn.
31 I digué: Així em faci Déu i així m’hi afegeixi, si el cap d’Eliseu,  ll de Xafat, resta avui damunt d’ell.
32 I Eliseu seia a casa seva, i els ancians seien amb ell. I el rei envià un home del seu davant, però abans que el missatger arribés a ell, el ma- teix Eliseu digué als ancians: ¿Veieu com aquest  ll d’assassí ha enviat a tallar-me el cap? Mireu, quan vingui el missatger, tanqueu la porta, i re- teniu-lo al portal. ¿No ressonen els peus del seu senyor darrere d’ell?
6:28 Dt 28:53
2 Reis 6, 7
33 Encara parlava amb ells i, heus aquí, el missatger baixà a ell, i digué: Heus aquí, aquest mal ve de part de Jahveh. Què més puc esperar de Jahveh?
2 Ielcapità,alamàdelqualesre- colzava el rei, va respondre a l’home de Déu, i digué: Heus aquí, encara que Jahveh obrís  nestres als cels, ¿seria possible això? I ell digué: Heus aquí, tu ho veuràs amb els teus ulls, però no en menjaràs.
3 I quatre homes leprosos s’estaven a l’entrada del portal, i es digueren l’un a l’altre: Què fem asseguts aquí  ns que morim?
4 Si diem: Entrem a la ciutat, lla- vors trobarem la fam a la ciutat, i morirem allà; i si ens estem asseguts aquí, també morirem. Ara, doncs, anem i deixem-nos caure pel cam- pament d’Aram. Si ens deixen vius, viurem; i si ens maten, morirem.
5 I s’alçaren al capvespre, per anar al campament d’Aram; i arribaren al límit del campament d’Aram. I, heus aquí, no hi havia ningú allà.
6 Perquè Jahveh havia fet escoltar al campament d’Aram una remor de carros, i una remor de cavalls, una remor d’un gran exèrcit, i es digue- ren l’un a l’altre: Heus aquí, el rei d’Israel ha llogat contra nosaltres els reis dels hittites i els reis dels egipcis per venir contra nosaltres.
7 I s’alçaren i fugiren al capvespre, i abandonaren les seves tendes i els seus cavalls i els seus ases, deixant el campament tal qual; i fugiren per salvar la vida.
8 I aquells leprosos arribaren al límit del campament, i van entrar en
7
I Eliseu digué: Escolteu la parau-
la de Jahveh: Així diu Jahveh: Demà, entorn d’aquesta hora, al portal de Samaria vendran un seà de  or de farina per un xèquel, i dos seàs d’ordi per un xèquel.
433


   439   440   441   442   443