Page 485 - Biblia Català TBS
P. 485

pels noms per venir a proclamar David rei;
32 i dels  lls d’Issacar, que tenien discerniment dels temps per saber el que Israel calia que fes, els seus dos-cents comandants, i tots els seus germans sota llurs ordres;
33 i de Zabuló cinquanta mil, que sortien a la guerra, preparats per al combat, amb tota mena d’armes de combat, per ajudar sense doble cor;
34 i de Neftalí, mil comandants, i amb ells trenta-set mil amb escut i llança;
35 i dels danites vint-i-vuit mil sis- cents preparats per al combat;
36 i d’Aser quaranta mil, per sortir a la guerra, preparats per al combat; 37 i dellà del Jordà, dels rubenites i dels gadites, i de la mitja tribu de Manassès, amb tota mena d’armes de combat, cent vint mil.
38 Tots aquests homes de guerra, ben disciplinats, amb un cor íntegre, vingueren a Hebron per fer regnar David sobre tot Israel, i també tota la resta d’Israel eren d’un sol cor, per fer regnar David,
39 i estigueren allà, amb David, tres dies, menjant i bevent, perquè els seus germans ho havien preparat per a ells.
40 I també els que eren a prop d’ells, a Issacar i Zabuló i Neftalí, portaven pa sobre ases i sobre camells i sobre mules i sobre bous, menjar de farina  na, pastissos de  gues i panses, i vi i oli i bous i ovelles en abundància, perquè hi havia goig a Israel.
1 Cròniques 12, 13
els levites, en les ciutats dels seus comunals, a   que s’apleguin amb nosaltres;
3 i fem tornar aquí amb nosaltres l’arca del nostre Déu, perquè no la vam cercar en els dies de Saül.
4 I tota l’assemblea digué de fer-ho així, perquè la cosa era correcta als ulls de tot el poble.
5 I David aplegà tot Israel, des de Xihor, al torrent d’Egipte,  ns a l’entrada d’Hamat, per portar l’arca de Déu des de Quiriat-Jearim.
6 I David pujà amb tot Israel a Baalà, a Quiriat-Jearim, que és a Judà, per pujar d’allà l’arca de Déu, de Jahveh, que habita entre els que- rubins, on el Nom és invocat.
7 I posaren l’arca de Déu sobre un carro nou, des de la casa d’Abinadab; i Uzà i Ahió menaven el carro.
8 I David i tot Israel s’alegraven davant Déu amb tota la força, i amb cançons i amb cítares i amb arpes i amb tamborins i amb címbals i amb trompetes.
9 I en arribar a l’era de Quidon, Uzà estengué la seva mà per agafar l’arca, perquè els bous l’havien so- moguda,
10 i la ira de Jahveh s’encengué contra Uzà, i el colpí, perquè havia estès la seva mà sobre l’arca, i morí allà davant Déu.
11 I David s’enfadà, perquè Jahveh havia fet una bretxa sobre Uzà; i hom anomenà aquell lloc Peres-Uzà  ns al dia d’avui.
13
nars, amb cada dirigent.
2 I David digué a tota l’assemblea d’Israel: Si us sembla bé, i això ve de Jahveh, el nostre Déu, envia- rem missatgers als nostres germans, que han restat en tots els territoris d’Israel, i amb ells els sacerdots i
12 I David tingué por de Déu en aquell dia, dient: Com portaré amb mi l’arca de Déu?
13
13:1 2Sa 6:1
I David consultà amb els ca-
I David no féu tornar l’arca amb ell, a la ciutat de David, sinó que la féu portar a la casa d’Obed-Edom, de Gat.
14 I l’arca de Déu estigué tres mesos en la casa d’Obed-Edom, a casa seva; i Jahveh beneí la casa d’Obed-Edom, i tot el que tenia.
pitans dels milers i dels cente-
477


   483   484   485   486   487