Page 486 - Biblia Català TBS
P. 486

1 Cròniques 14, 15
14I Hiram, rei de Tir, envià missatgers a David, i fusta de cedres i paletes i fusters per
construir-li una casa.
2 I David s’adonà que Jahveh l’havia establert com a rei sobre Israel, perquè el seu reialme era ex- traordinàriament exalçat, a causa del seu poble Israel.
3 I David prengué més mullers a Jerusalem, i David engendrà més lls i lles.
4 I aquests són els noms dels que li nasqueren a Jerusalem: Xammua i Xobab, Natan i Salomó,
5 i Ibhar i Elixua i Elpèlet,
6 i Nógah i Nèfeg i Ja a,
7 i Elixamà i Baaliadà i Elifèlet.
8 I els listeus saberen que David havia estat ungit com a rei sobre tot Israel, i tots els listeus pujaren a atacar David; i David se n’assabentà, i sortí contra d’ells.
9 I els listeus vingueren, i es des- plegaren per la vall dels Rafaïtes.
10 I David consultà Déu, dient: ¿He de pujar contra els listeus, i me’ls donaràs a la meva mà? I Jahveh li va dir: Puja, i jo te’ls donaré a la teva mà.
11 I pujaren a Baal-Perassim, i David els colpí allà. I David digué: Déu ha esbotzat els meus enemics amb la meva mà, com s’esbotzen les aigües. Per això anomenaren el nom d’aquell lloc Baal-Perassim.
12 I deixaren allà els seus déus, i David manà que els calessin foc.
13 I els listeus hi tornaren, i es desplegaren per la vall.
14 I David novament consultà Déu, i Déu li digué: No hi pugis rere d’ells, encercla’ls pel darrere i els atacaràs davant de Becaïm.
15 I s’esdevindrà que, quan escoltis la remor dels passos als cims de Becaïm, llavors sortiràs a la batalla,
perquè Déu ha sortit davant teu per atacar el campament dels listeus. 16 I David ho féu com Déu li havia manat: i derrotaren el campament dels listeus des de Gabaon ns a Guèzer. 17 I la fama de David s’escampà per tots els països, i Jahveh posà el temor d’ell sobre totes les nacions.
15
14:1-16 2Sa 5:11-25 15:2 Nm 4:2-15 15:13 1Cr 13:9, 10 478
I es féu cases a la ciutat de
David, i preparà un lloc per a l’arca de Déu, i li va estendre una tenda.
2 Llavors David digué: Ningú no ha de transportar l’arca de Déu llevat dels levites, perquè Jahveh els ha escollit per transportar l’arca de Déu, i per estar sempre al seu servei.
3 I David reuní tot Israel a Jerusalem, per pujar l’arca de Jahveh al seu lloc, que li havia preparat.
4 I David reuní els lls d’Aaron, i els levites.
5 Dels lls de Quehat: Uriel, el prin- cipal, i els seus germans, cent vint. 6 Dels lls de Merarí: Assaià, el principal, i els seus germans, dos- cents vint.
7 Dels lls de Guerxon: Joel, el prin- cipal, i els seus germans, cent trenta. 8 Dels lls d’Elissafan: Xemaià, el principal, i els seus germans, dos cents.
9 Dels lls d’Hebron: Eliel, el princi- pal, i els seus germans, vuitanta.
10 Dels lls d’Uziel: Amminadab, el principal, i els seus germans, cent dotze.
11 I David cridà els sacerdots Sadoc i Abiatar, i els levites: Uriel, Assaià i Joel, Xemaià i Eliel i Amminadab, 12 i els digué: Vosaltres sou els caps de les cases pairals dels levi- tes; santi queu-vos, vosaltres i els vostres germans, i pugeu l’arca de Jahveh, el Déu d’Israel, al lloc que li he preparat;
13 perquè al principi no hi éreu, i Jahveh, el nostre Déu, va fer una


   484   485   486   487   488