Page 489 - Biblia Català TBS
P. 489

contínuament, matí i vespre, i per tot el que està escrit en la llei de Jahveh, que manà a Israel.
41 I amb ells hi havia Eman i Jedutun, i la resta dels escollits, que foren anomenats pel nom, per donar gràcies a Jahveh, perquè la seva misericòrdia és eterna;
42 i amb ells Eman i Jedutun amb trompetes i címbals per als qui to- caven, i instruments per als càntics de Déu; i els  lls de Jedutun eren al portal.
43 I tot el poble se n’anà, cadascú a casa seva; i David se’n tornà per beneir casa seva.
1 Cròniques 16, 17
turatges, de darrere el ramat, per ser príncep sobre el meu poble Israel,
8 i he estat amb tu per tot arreu on has anat, i he derrotat tots els teus enemics de davant teu, i t’he fet un nom com el nom dels grans que hi ha a la terra.
9 I he establert un lloc per al meu poble Israel, i l’he plantat, i habita- rà en el seu lloc; i mai més no serà destorbat, i els  lls de la perversitat no el consumiran més com al prin- cipi,
10 i com als dies quan vaig establir jutges sobre el meu poble Israel. I sotmetré tots els teus enemics. I et declaro que Jahveh et farà una casa. 11 I s’esdevindrà, quan els teus dies siguin complerts, i vagis amb els teus pares, que jo aixecaré el teu llinatge després de tu, que serà dels teus  lls, i establiré el seu regne.
12 Ell em construirà una casa, i esta- bliré el seu tron per sempre.
13 Jo li seré pare, i ell em serà  ll: i no apartaré d’ell la meva misericòr- dia, com la vaig apartar d’aquell que fou abans que tu;
14 i l’establiré a casa meva i en el meu regne per sempre, i el seu tron serà establert per sempre.
15 Segons totes aquestes paraules, i segons tota aquesta visió, així parlà Natan a David.
16 I el rei David entrà, i s’estigué davant Jahveh, i va dir: ¿Qui sóc jo, Jahveh-Déu, i què és la meva casa, que tu m’hagis portat  ns aquí?
17 I això encara ha semblat poc als teus ulls, oh Déu, i has parlat de la casa del teu servent per al futur, i m’has mirat com un home d’alta condició, Jahveh-Déu.
18 ¿Què pot dir-te encara David con- cernent l’honor atorgat al teu servent? Perquè tu coneixes el teu servent.
19 Oh Jahveh, per causa del teu servent, i d’acord amb el teu cor,
17
David digué al profeta Natan: Heus aquí, jo habito en una casa de cedre, però l’arca del pacte de Jahveh habi- ta entre cortines.
2 I Natan digué a David: Fes tot el que tinguis en el teu cor, perquè Déu és amb tu.
3 I s’esdevingué aquella nit que la paraula de Jahveh fou adreçada a Natan, dient:
4 Vés, i diràs al meu servent David: Així diu Jahveh: No seràs tu el qui em construiràs la casa per habitar-hi,
5 perquè no he habitat en una casa des del dia que vaig fer pujar Israel  ns al dia d’avui, sinó que he anat de tenda en tenda, i d’un tabernacle a un altre. 6Atotarreuonheanatambtot Israel, ¿vaig parlar d’això a algun dels jutges d’Israel, als quals vaig manar d’alimentar el meu poble, dient: Per què no m’heu construït una casa de cedre?
7 Ara, doncs, diràs així al meu servent David: Així parla Jahveh dels exèrcits: Jo t’he pres dels pas-
I s’esdevingué, quan David
habitava a casa seva, que
17:1-27 2Sa 7:1-29 17:13 2Co 6:18; He 1:5; Ap 21:7 17:19 Mt 11:26
481


   487   488   489   490   491