Page 503 - Biblia Català TBS
P. 503

tre Déu. I tota l’assemblea beneí Jahveh, el Déu dels seus pares; i inclinaren els seus caps, i es proster- naren davant Jahveh, i davant del rei.
21 I l’endemà d’aquell dia, oferiren sacri cis a Jahveh, i feren pujar holocaustos a Jahveh: un miler de vedells, un miler de moltons, un mi- lers d’anyells i les seves oblacions, i una gran quantitat de sacri cis per a tot Israel.
22 I menjaren i begueren davant Jahveh aquell dia amb gran goig; i proclamaren com a rei, per segona vegada, Salomó,  ll de David, i l’ungiren davant Jahveh com a prín- cep, i Sadoc com a gran sacerdot.
23 I Salomó segué sobre el tron de Jahveh com a rei, en lloc del seu pare David, i prosperà; i tot Israel l’obeí.
24 I tots els dirigents i els nobles, i també tots els  lls del rei David, reteren homenatge al rei Salomó.
29:22 1Re 1:33-39 29:25 Ec 2:9
1 Cròniques 29
25 I Jahveh engrandí extraordinària- ment Salomó als ulls de tot Israel, i li donà un reialme gloriós, que no havia tingut cap rei a Israel abans d’ell.
26 I David,  ll de Jessè, havia regnat sobre tot Israel;
27 i els dies que regnà sobre Israel foren quaranta anys: regnà set anys a Hebron, i en regnà trenta-tres a Jerusalem;
28 i morí en bona vellesa, ple de dies, de riquesa i d’honor. I el seu  ll Salomó regnà al seu lloc.
29 I els fets del rei David, els pri- mers i els darrers, heus aquí, estan escrits en el llibre de Samuel, el vident, i en el llibre de Natan, el pro- feta, i en el llibre de Gad, el vident, 30 amb tot el seu regnat, i el seu poder, i els esdeveniments que li succeïren a ell, i a Israel, i a tots els reialmes d’aquelles terres.
495


   501   502   503   504   505