Page 519 - Biblia Català TBS
P. 519

14 I feren un jurament a Jahveh amb veu alta i amb aclamacions de goig, i amb corns i amb trompetes; 15 i tot Judà s’alegrà d’aquell ju- rament, perquè amb tot el seu cor havien jurat, i amb tot el seu desig l’havien cercat, i ell fou trobat per ells. I Jahveh els donà repòs al vol- tant.
16 I també apartà Maacà, mare del rei Asà, de la dignitat de reina mare, perquè havia fet un ídol abominable en l’Aixerà, el bosquet sagrat. I Asà enderrocà l’abominació d’ella, i la va esmicolar, i la cremà vora el torrent de Cedró.
17 Però no tragué els llocs alts d’Israel; tanmateix el cor d’Asà va romandre íntegre tots els seus dies.
18 IportàalacasadeDéuels objectes consagrats pel seu pare, i els objectes que ell mateix havia consagrat: plata i or i vasos.
19 I no hi hagué cap guerra  ns a l’any trenta-cinc del regnat d’Asà.
2 Cròniques 15, 16
5 I s’esdevingué, quan Baixà ho sabé, que cessà de construir Ramà, i va interrompre la seva obra.
6 I el rei Asà va prendre tot Judà, i aixecaren les pedres de Ramà i la seva fusta, amb què Baixà l’havia construït, i amb aquests materials reconstruí Gueba i Mispà.
7 I en aquell temps Hananí, el vi- dent, vingué a Asà, rei de Judà, i li digué: Com que t’has recolzat en el rei d’Aram, i no t’has recolzat en Jahveh, el teu Déu, per aquesta raó l’exèrcit del rei d’Aram s’ha escapat de la teva mà.
8 Els cuixites i els libis, ¿no eren un exèrcit enorme amb moltíssims carros i cavallers? Però, com que t’havies recolzat en Jahveh, ell els lliurà a la teva mà.
9 Perquè els ulls de Jahveh van amunt i avall per tota la terra per demostrar la seva força a favor dels que són íntegres de cor vers ell. En aquest assumpte t’has comportat nèciament, per això tindràs guerres d’ara endavant.
10 I Asà s’indignà amb el vident, i el posà a la casa dels ceps, perquè estava enrabiat amb ell per això. I, en aquell temps, Asà oprimí alguns del poble.
11 I heus aquí, els fets d’Asà, els primers i els darrers, estan escrits en el llibre dels Reis de Judà i d’Israel. 12 I Asà, l’any trenta-nou del seu regnat, emmalaltí dels peus,  ns que la seva malaltia s’agreujà molt; i malgrat això, en la seva malaltia no cercà Jahveh, sinó els metges.
13 I Asà s’adormí amb els seus pares, i morí l’any quaranta-u del seu regnat.
14 I fou sepultat en els seus sepul- cres que s’havia preparat a la ciutat de David, i l’ajagueren en un llit que havien omplert d’aromes i de diver-
16
contra Judà, i construí Ramà, a   d’impedir que ningú sortís i se n’anés amb Asà, rei de Judà.
2 I Asà portà la plata i l’or dels tresors de la casa de Jahveh i de la casa del rei, i ho lliurà a Benadad, rei d’Aram, que residia a Damasc, dient:
3 Fem un pacte entre jo i tu, com el que hi havia entre el meu pare i el teu pare. Heus aquí, t’he enviat plata i or; vés, trenca el teu pacte amb Baixà, rei d’Israel, a   que s’allunyi de mi.
4 I Benadad escoltà el rei Asà, i envià els capitans dels seus exèrcits que combatien contra les ciutats d’Israel, i colpiren Ion, i Dan, i Abel- Maim, i totes les ciutats-magatzem de Neftalí.
16:8 2Cr 14:9 16:9 Pr 15:3
L’any trenta-sis del regnat
d’Asà, Baixà, rei d’Israel, pujà
511


   517   518   519   520   521