Page 521 - Biblia Català TBS
P. 521

ren: Puja, que Déu la lliurarà a la mà del rei.
6 I Josafat digué: ¿No hi ha aquí cap més profeta de Jahveh per consul- tar-lo?
7 I el rei d’Israel digué a Josafat: Encara hi ha un home a través del qual podem consultar Jahveh; però jo l’odio, perquè no em profetitza mai el bé, sinó el mal; és Micàiehu,  ll d’Imlà. I Josafat digué: Que el rei no parli així.
8 I el rei d’Israel cridà un funcio- nari, i digué: Fes venir de pressa Micàiehu,  ll d’Imlà.
9 I el rei d’Israel i Josafat, rei de Judà, eren asseguts cadascú al seu tron, vestits amb robes reials, i seien a l’era de batre que era a l’entrada del portal de Samaria; i tots els pro- fetes profetitzaven davant d’ells.
10 I Sidquià,  ll de Quenaanà, s’havia fet uns corns de ferro, i deia: Així diu Jahveh: Amb aquests corns envestiràs els arameus  ns que siguin consumits.
11 I tots els profetes profetitzaven igualment, dient: Puja a Ramot- Galaad, i obtindràs la victòria, i Jahveh la lliurarà a la mà del rei.
12 I el missatger que havia anat a cridar Micàiehu, li parlà, dient: Vet aquí les paraules dels profetes són unànimement favorables al rei. Que la teva paraula sigui, et prego, com la d’un d’ells, que parlis favorable- ment.
13 I Micàiehu digué: Viu Jahveh, només allò que digui el meu Déu, això parlaré.
14 I vingué al rei, i el rei li digué: Micàiehu, ¿anirem a Ramot-Galaad a la guerra, o me n’haig d’absternir? I ell li digué: Pugeu-hi, i aconseguireu la victòria, i seran lliurats a la vostra mà.
18:18 Is 6:1 18:20 2Te 2:11, 12
2 Cròniques 18
15 I el rei li digué: ¿Quantes vegades jo t’hauré d’adjurar que no em di- guis res més que la veritat en el Nom de Jahveh?
16 I el profeta Micàiehu digué: He vist tot Israel escampat sobre les muntanyes com ovelles que no tenen pastor. I Jahveh ha dit: Aquests no tenen senyor, que cadascú se’n torni en pau a casa seva.
17 I el rei d’Israel digué a Josafat: ¿No t’havia dit que no em profetitza bé, sinó mal?
18 I Micàiehu digué: Per tant, escol- ta la paraula de Jahveh: He vist Jahveh assegut al seu tron, i tot l’exèrcit dels cels dret a la seva dreta i a la seva esquerra.
19 I Jahveh ha dit: ¿Qui persuadirà Acab, rei d’Israel, perquè pugi i cai- gui a Ramot-Galaad? I un deia així, i l’altre deia aixà.
20 I l’esperit ha sortit, i s’ha posat dret davant Jahveh, i ha dit: Jo el persuadiré. I Jahveh li ha dit: Amb què?
21 I ha dit: Sortiré, i seré un esperit de mentida en la boca de tots els seus profetes. I ell digué: I tu el per- suadiràs, i també prevaldràs; surt, i fes-ho així.
22 I ara, heus aquí, Jahveh ha posat l’esperit de mentida en la boca d’aquests els teus profetes, i Jahveh ha decretat el mal contra tu.
23 I Sidquià,  ll de Quenaanà, s’atansà, i colpí Micàiehu a la galta, i digué: ¿On és aquest camí per on l’Esperit de Jahveh ha marxat de mi per parlar amb tu?
24 I Micàiehu digué: Heus aquí, tu mateix ho veuràs aquell dia, quan aniràs de cambra en cambra per amagar-te.
25 I el rei d’Israel digué: Agafeu Micàiehu, i torneu-lo a Amon, go-
513


   519   520   521   522   523