Page 523 - Biblia Català TBS
P. 523

càrrec de tots els assumptes del rei, i els levites seran funcionaris davant vostre. Sigueu ferms i treballeu, i Jahveh serà amb el bo.
2 Cròniques 19, 20
de la terra d’Egipte, sinó que es van allunyar d’ells, i no els van destruir. 11 I heus aquí, ara ells ens ho paguen venint a expulsar-nos de la teva heretat, que tu ens has donat en herència.
20
 lls d’Ammon, i amb ells alguns meünites, vingueren a lluitar contra Josafat.
2 I vingueren missatgers i informa- ren Josafat, dient: Una gran multitud avança contra tu de l’altra banda del mar, des d’Aram; i, heus aquí, són a Hassasson-Tamar, a Enguedí.
3 I Josafat tingué por, i posà el seu rostre a cercar Jahveh, i proclamà un dejuni per tot Judà.
4 I els de Judà es reuniren per invo- car Jahveh; també de totes les ciu- tats de Judà vingueren per invocar Jahveh.
5 I Josafat es posà dret en la con- gregació de Judà i de Jerusalem, a la casa de Jahveh, davant l’atri nou,
6 i digué: Jahveh, Déu dels nostres pares, ¿no ets tu el Déu en els cels? Tu, doncs, governes sobre tots els regnes de les nacions, i en la teva mà hi ha el poder i la força, i ningú no es pot enfrontar a tu.
7 ¿No vas desposseir tu, Déu nostre, els habitants d’aquesta terra davant del teu poble Israel, i la vas donar al llinatge d’Abraham, el teu amic, per sempre?
8 I ells hi han habitat, i t’hi han edi cat un santuari per al teu Nom, dient:
9 Si ve el mal sobre nosaltres, l’espasa, el judici o la pesta o la fam, ens presentarem davant d’aquesta casa i davant teu –perquè el teu Nom és en aquesta casa–, i et demanarem auxili en la nostra adversitat, i tu escoltaràs i ens salvaràs.
10 Però ara, heus aquí els  lls d’Ammon i Moab, i els de la mun- tanya de Seïr, entre els quals no vas permetre entrar Israel quan sortia
I s’esdevingué després d’això
que els  lls de Moab i els
Oh Déu nostre, ¿no els jutjaràs?
20:7 Is 41:8; Jm 2:23 20:9 2Cr 6:28-30 20:10 Dt 2:4-19 20:12 Ps 123 20:17 Ex 14:13; Rm 8:31 515
12
Perquè nosaltres no tenim força da- vant d’aquesta gran multitud que ve contra nosaltres, i no sabem què hem de fer, però els nostres ulls estan posats en tu.
13 I tot Judà s’estava dret davant Jahveh, amb els seus petits, les seves mullers i els seus  lls.
14 I l’Esperit de Jahveh vin- gué enmig de l’assemblea, sobre Jahaziel,  ll de Zecarià,  ll de Benaià,  ll de Jeiel,  ll de Matanià, levita dels  lls d’Assaf;
15 i digué: Escolteu-me atentament, tot Judà i habitants de Jerusalem, i tu, rei Josafat. Així us diu Jahveh: No tingueu por ni us descoratgeu davant d’aquesta gran multitud, per- què la guerra no és vostra, sinó de Déu.
16 Demà, baixareu contra ells; heus aquí, pujaran per la pujada de Sis, i els trobareu a l’extrem del torrent, enfront del desert de Jeruel.
17 No us caldrà combatre. Presenteu- vos-hi, resteu quiets, i veureu la sal- vació de Jahveh envers vosaltres, Judà i Jerusalem. No tingueu por i no us descoratgeu. Demà sortiu enfront d’ells, i Jahveh serà amb vosaltres.
18 I Josafat inclinà el seu rostre a terra, i tot Judà i els habitants de Jerusalem es prosternaren davant Jahveh per adorar Jahveh.
19 I els levites, dels  lls dels que- hatites i dels  lls dels coreïtes, s’aixecaren per glori car Jahveh, el Déu d’Israel, amb veu forta i alta
20 I es llevaren aviat al matí, i sortiren cap al desert de Tecoa. I


   521   522   523   524   525