Page 544 - Biblia Català TBS
P. 544

2 Cròniques 35, 36
temps, i la festa dels Àzims, durant set dies.
18 I no s’havia celebrat una Pasqua com aquella a Israel des dels dies del profeta Samuel; i cap dels reis d’Israel no havia celebrat mai una Pasqua com aquella que celebrà Josies, i els sacerdots, i els levites, i tot Judà i Israel que es trobaven allà, i els habitants de Jerusalem.
19 Aquesta Pasqua se celebrà l’any divuitè del regnat de Josies.
20 Després de tot això, quan Josies hagué reparat la casa, pujà Necó, rei d’Egipte, a lluitar contra Carquemix vora l’Eufrates, i Josies anà a trobar- lo.
21 I ell li envià missatgers, dient: Què hi ha entre jo i tu, rei de Judà? No vinc pas avui contra tu, sinó con- tra la casa amb la qual tinc guerra; i Déu m’ha dit que m’afanyi. Deixa d’oposar-te a Déu que és amb mi, a   que ell no et destrueixi.
22 Però Josies no li féu cas, sinó que es disfressà per lluitar contra ell, i no escoltà les paraules de Necó que venien de la boca de Déu; i vingué a lluitar a la vall de Meguidó.
23 I els arquers dispararen al rei Josies, i el rei digué als seus ser- vents: Traieu-me, perquè estic greu- ment ferit.
24 I els seus servents el tragueren del carro, i el pujaren a un segon carro que tenia, i el portaren a Jerusalem. I morí, i fou enterrat a les sepultures dels seus pares. I tot Judà i Jerusalem feren dol per Josies.
25 I Jeremies féu una lamentació per Josies, i tots els cantors i les cantores parlaren de Josies en llurs lamentaci- ons,  ns al dia d’avui; i en feren un costum a Israel. I, heus aquí, estan escrites en les Lamentacions.
26 I el restant dels fets de Josies, i les seves misericòrdies, segons el que consta escrit en la Llei de Jahveh,
35:25 Za 12:11 36:1 2Re 23:30-34 36:9 2Re 24:8 536
27 els seus fets primers i els darrers, heus aquí, estan escrits en el Llibre dels Reis d’Israel i de Judà.
36
I la gent del país prengué
Joahaz,  ll de Josies, i el proclamà rei en el lloc del seu pare, a Jerusalem.
2 Joahaz tenia vint-i-tres anys quan començà a regnar, i regnà tres mesos a Jerusalem.
3 I el rei d’Egipte el destituí a Jerusalem, i imposà una contribució al país de cent talents de plata i d’un talent d’or.
4 I el rei d’Egipte proclamà rei Eliaquim, el seu germà, sobre Juda i Jerusalem, i li canvià el nom pel de Joiaquim; i Necó agafà Joahaz, el seu germà, i se l’endugué a Egipte.
5 Joiaquim tenia vint-i-cinc anys quan començà a regnar, i regnà onze anys a Jerusalem. I féu el mal als ulls de Jahveh, el seu Déu.
6 Nabucodonosor, rei de Babilònia, pujà contra ell, i el lligà amb ca- denes de bronze per portar-lo a Babilònia.
7 I Nabucodonosor s’endugué a Babilònia part dels objectes de la casa de Jahveh, i els posà en el seu temple a Babilònia.
8 I la resta dels fets de Joiaquim, i les abominacions que féu, i el que fou trobat contra ell, heus aquí, estan escrits en el Llibre dels Reis d’Israel i de Judà. I el seu  ll Joiaquín regnà al seu lloc.
9 Joiaquín tenia vuit anys quan co- mençà a regnar, i regnà tres mesos i deu dies a Jerusalem; i féu el mal als ulls de Jahveh. 10Ialcapd’unany,elrei Nabucodonosor el féu portar a Babilònia amb els objectes valuosos de la casa de Jahveh; i proclamà rei Sedecies, el seu germà, sobre Judà i Jerusalem.


   542   543   544   545   546