Page 55 - Biblia Català TBS
P. 55

es tanquen els presoners del rei. I s’estigué allà a la presó.
21 Però Jahveh era amb Josep, i estengué damunt d’ell la seva misericòrdia, i li donà gràcia als ulls del cap de la presó.
22 Ielcapdelapresóposàalamà de Josep tots els presoners que hi havia a la presó; i tot el que allà es feia, era ell qui ho feia.
23 I el cap de la presó no es preocu- pavaderesdelqueeraalamàde Josep, perquè Jahveh era amb ell, i el que ell feia, Jahveh ho feia prosperar.
Gènesi 39, 40
somni, heus aquí, hi havia un cep davant meu.
10 I en el cep hi havia tres sarments, i així que va brotar, va  orir, i van madurar els grans dels raïms.
11 I la copa del Faraó era en la meva mà, i jo collia els raïms i els espre- mia dins la copa del Faraó, i posava la copa a la mà del Faraó.
12 I Josep li digué: Aquesta és la seva interpretació: els tres sarments són tres dies.
13 I al cap de tres dies el Faraó t’aixecarà el cap, et tornarà al teu càrrec, i posaràs la copa del Faraó a la seva mà com solies fer quan eres el seu coper.
14 Recorda’t, doncs, de mi quan et vagi bé, i mostra’m misericòrdia, si us plau, i fes menció de mi al Faraó, i fes-me sortir d’aquesta casa.
15 Perquè certament em van arra- bassar de la terra dels hebreus, i aquí tampoc no he fet res perquè em  quessin en aquesta masmorra.
16 I el cap dels  equers veié que la interpretació era bona, i digué a Josep: També jo en el meu somni, heus aquí, duia tres cistells de pa blanc sobre el meu cap.
17 I al cistell del damunt hi havia tota mena de menjar de l’obrador del  equer per al Faraó, i els ocells se’ls menjaven del cistell de sobre el meu cap.
18 I Josep respongué i digué: Aquesta és la seva interpretació: Els tres cistells són tres dies.
19 I al cap de tres dies el Faraó t’aixecarà el cap de sobre teu, i et penjarà en un arbre, i els ocells es menjaran la teva carn de damunt teu.
20 I s’esdevingué que el tercer dia era el dia del natalici del Faraó, i féu un banquet per a tots els seus servents, i va aixecar el cap del cap dels copers, i va llevar el cap del
40
I s’esdevingué després
d’aquestes coses que el coper i el  equer del rei d’Egipte van ofendre el seu amo, el rei d’Egipte.
2 I el faraó s’enfadà amb els seus dos funcionaris, contra el cap dels copers i contra el cap dels  equers. 3 I els  cà sota custòdia a casa del capità dels guardians, a la casa rodo- na, al lloc on Josep era presoner.
4 I el capità dels guardians posà Josep al servei d’ells, i els servia. I ells estigueren uns quants dies sota custòdia.
5Ielcoperiel equerdelrei d’Egipte, que eren tots dos empreso- nats, tingueren un somni la mateixa nit, cada un tingué el seu somni, i el somni de cada un tenia la seva interpretació.
6 I al matí Josep anà on eren ells i, heus aquí, veié que estaven tristos. 7 I preguntà als funcionaris del Faraó que eren amb ell sota custò- dia, a la casa del seu amo, dient: Per què feu mala cara avui?
8 I ells li digueren: Hem tingut un somni, i no hi ha ningú que el pugui interpretar. I Josep els digué: ¿No són de Déu les interpretacions? Conteu-m’ho, si us plau.
9 I el cap dels copers contà el seu somni a Josep, i li digué: En el meu
55


   53   54   55   56   57