Page 56 - Biblia Català TBS
P. 56

Gènesi 40, 41
cap dels  equers enmig dels seus servents.
21 I tornà al seu càrrec el cap dels copers, i serví la copa a la mà del Faraó;
22 i penjà el cap dels  equers, tal com Josep els ho havia interpretat. 23 Però el cap dels copers no es recordà de Josep, sinó que l’oblidà.
41
custòdia, a mi i al cap dels  equers a casa del capità dels guardians.
11 I una mateixa nit, jo i ell vam tenir un somni, cadascú vam tenir un somni amb la seva pròpia inter- pretació.
I s’esdevingué, al cap de dos
anys, que el Faraó tingué un somni: I heus aquí, s’estava dret vora el riu.
2 I heus aquí, pujaren del riu set vaques de bell aspecte i grasses de carn, i pasturaven enmig dels joncs.
3 I heus aquí, darrere d’elles puja- ren del riu set altres vaques de mal aspecte i magres de carn, i es posa- ren al costat de les primeres vaques a la riba del riu.
4 I les vaques de mal aspecte i magres de carn es menjaren les set vaques de bon aspecte i grasses. I el Faraó es despertà.
5 I s’adormí i somnià per segona vegada i, heus aquí, set espigues pujaven d’una sola tija, grosses i bones.
6 I heus aquí, després d’elles brota- ren set espigues migrades i rostides pel vent de llevant.
7 I les espigues migrades engoliren les set espigues grosses i plenes. I el Faraó es despertà i, heus aquí, era un somni.
8 I s’esdevingué que al matí tenia el seu esperit torbat, i envià a cridar tots els mags d’Egipte i tots els seus savis. I el Faraó els contà el seu somni, però no hi havia ningú que els pogués interpretar al Faraó.
12 I allà amb nosaltres hi havia un noi hebreu, servent del capità dels guardians. I li ho vam contar, i ell ens va interpretar els nostres somnis, a cadascú li va interpretar el seu somni. 13
9 I el cap dels copers parlà al Faraó, dient: Em recordo avui de les meves ofenses;
10 el Faraó s’havia enfadat amb els seus servents, i em va posar sota
14 I el Faraó envià a cridar Josep, i el feren sortir corrents de la mas- morra. I s’afaità i es canvià els seus vestits, i es presentà al Faraó.
15 I el Faraó digué a Josep: He tin- gut un somni, però no hi ha ningú que el pugui interpretar; i he sentit dir de tu que quan escoltes un somni el saps interpretar.
16 I Josep respongué al Faraó, dient: No pas jo, Déu respondrà en pau al Faraó.
17 I el Faraó digué a Josep: En el meu somni, heus aquí, jo estava dret a la vora del riu.
18 I heus aquí, van pujar del riu set vaques grasses de carn i de bell aspec- te, i pasturaven enmig dels joncs.
19 I heus aquí, van pujar darrere d’elles set altres vaques primes, de molt mal aspecte, i magres de carn, com no n’he vist mai de tan lletges en tota la terra d’Egipte.
20 I les vaques magres i lletges es van menjar les set primeres vaques, les grasses.
21 I van entrar al seu interior, però no es coneixia que haguessin entrat dins d’elles, perquè el seu aspecte era tan dolent com al començament. I em vaig despertar.
22 I vaig veure en el meu somni i, heus aquí, set espigues que pujaven d’una sola tija, plenes i bones.
56
I tot s’esdevingué tal com ens ho havia interpretat, així s’esdevingué: a mi, el Faraó em va tornar al meu càrrec, i a ell, el va penjar.


   54   55   56   57   58